Odvoženje kabastog otpada

Sub, 23.09.2023 - 11:34 -- nikola.tumbas

ПЛАН ЈЕСЕЊЕ АКЦИЈЕ ОДВОЖЕЊА КАБАСТОГ ОТПАДА

ИЗ ДОМАЋИНСТАВА СА ТЕРИТОРИЈЕ

ГРАДА СУБОТИЦЕ ЗА 2023. годину

 

План садржи следеће активности:

Јесења акција одвожења кабастог отпада из домаћинства са територије Града:

- Одвожење чврстог и кабастог отпада из ванградских месних заједница;

- Одвожење чврстог и кабастог отпада из градских месних заједница;

У склопу јесењег комуналног уређења градских и ванградских месних заједница ЈКП «Чистоћа и зеленило» Суботица поставља контејнере запремине V = 5 m3 за сакупљање кабастог отпада из домаћинстава. Контејнери се постављају на локацијама по програму до 8 часова, а празне се између 12-14 часова и 17-19 часова. У оним месним заједницама у којима ова акција траје по два дана, контејнери остају на локацијама током читаве ноћи и повлаче се наредног дана од 17 часова. У оним месним заједницама у којим акција траје један дан, повлачење контејнера почиње од 17 часова.

Након уклањања контејнера интервентна група ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица врши уређење пунктова.

Акција се одвија у временском периоду од 21.09.2023. године до 06.12.2023. године, према датом распореду.

За спровођење акције у ванградским и градским месним заједницама одговорно је ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица.

Оперативни распоред у којем се одређују пунктови и време акције, дат је у прилогу, и саставни је део овог Плана.

Стручни надзор над реализацијом овог Плана одвожења кабастог отпада из домаћинстава са територије града Суботице у 2023. години спроводиће Служба за инспекцијско- надзорне послове Градске управе Суботица и Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај.

 

 

 

ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица

Директор, Слободан Милошев

 

 

 

 

 

 

РАСПОРЕД ОДВОЖЕЊА КАБАСТОГ ОТПАДА ПО

ГРАДСКИМ И ВАНГРАДСКИМ МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

 

Ванградске месне заједнице

 

 

Редни број

Месна заједница

Трајање акције

Пунктови за контејнер( V=5 m³)

1

МЗ „ЧАНТАВИР“

2 дана

- угао Маршала Тита и Железничког трга;

 

од 21.09.2023.

 

- угао Кањишког пута и ЈНА;

 

до 22.09.2023.

 

.

 

- угао Болманске и Атиле Јожефа;

 

 

 

- угао Тополског пута и Јединства;

 

 

 

- угао Србобранског пута и М. Тита.

 

 

 

 

2

МЗ „БАЧКО ДУШАНОВО“

1 дан

 

- угао Петра Драпшина и С. Марковића;

 

25.09.2023.

 

- угао II нове и И. Л. Рибара;

 

 

 

- Партизанска 46( угао).

 

 

 

 

3

МЗ „ВИШЊЕВАЦ“

1 дан

 

- угао Змај Јовине и Марије Бурсаћ;

 

25.09.2023.

 

- угао М. Орешковића и Илије Лубарде;

 

 

 

- угао И. Лубарде и Лабусове;

 

 

 

- угао Стевана Бањанина и Школске.

 

 

 

 

4

МЗ „ЂУРЂИН“

2 дана

 

- угао В. Назора и Бориса Кидрича;

 

од 26.09.2023.

 

- угао Босе Милићевић и Бориса Кидрича;

 

до 27.09.2023.

 

- угао М. Тита и Војвођанске.

 

 

 

 

5

МЗ „СТАРИ ЖЕДНИК“

2 дана

- угао Београдског пута и Раде Кончара;

 

од 28.09.2023.

 

- угао Београдског пута и Змај Јовине;

 

до 29.09.2023.

 

- угао Чантавирског пута и Змај Јовине;

 

 

 

- угао В. Назора и Ивана Милутиновића;

 

 

 

- угао В. Назора и Васе Пелагића.

 

 

 

 

 

6

 

МЗ „НОВИ ЖЕДНИК“

2 дана

- угао Филипа Кљајића и Матка Вуковића;

 

од 02.10.2023.

 

-угао Илије Лубарде и Саве Ковачевића.

 

до 03.10.2023.

 

- почетак Антала Киша;

 

 

 

- ул. Босе Милићевић (код Дома културе);

 

 

 

- угао Илије Лубарде и Николе Тесле;

 

 

 

- крај Бачванске улице( ливада).

 

 

 

 

7

МЗ „ВЕРУШИЋ“

1 дан

- код дома МЗ „Верушић“ на Чантавирском путу;

 

04.10.2023.

 

- Шиштак( наспрам Средње улице);

 

 

 

- преко пута бившег Агрокомбината близу старих кућа.

 

 

 

- Жеднички пут- код аутобуске станице(после Радине кафане)„БОДА“

 

 

 

 

8

МЗ „МАЛА БОСНА“

1 дан

- код продавнице- Суботичка 12;

 

05.10.2023.

 

- у Суботичкој улици код броја 65;

 

 

 

- код стадиона;

 

 

 

- преко пута хангара;

 

 

 

- у улици Владимира Назора- средина;

 

 

 

- Куцура центар;

 

 

 

- Капоња- откупна станица.

 

 

 

 

9

МЗ „МИШИЋЕВО“

1 дан

- у Сарајевској улици- средина;

 

06.10.2023.

 

- код дома месне заједнице;

 

 

 

- у Карловачкој улици- средина.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

МЗ „БАЈМОК“

2 дана

- код дома на Рати;

 

од 09.10.2023.

до 10.10.2023.

 

 

- у улици Краља Томислава, код продавнице „ Дом“ ;

 

 

Први дан

- на Косовском тргу;

 

 

 

- паркинг код продавнице „ Сакал“ на улазу у Бајмок;

 

 

 

- у Станишићкој улици код млина;

 

 

Други дан

- код Полета;

 

 

 

- угао улица Пачирски пут и Дожа Ђерђа;

 

 

 

- пре пијаце- раскрсница.

 

 

 

 

11

МЗ „БИКОВО“

2 дана

- на углу улица Ђ. Ђаковића и Далматинске;

 

од 11.10.2023.

 

- на углу улица Братства и јединства и Љубљанске;

 

до 12.10.2023.

 

- на углу улица Ђуре Ђаковића и Космајске;

 

 

 

- код цркве( први дан);

 

 

 

- Габрић- на углу улица 10. и 11. нове( први дан);

 

 

 

- Ламић крај( други дан);

 

 

 

- Конго насеље( други дан).

 

 

 

 

12

МЗ „ЉУТОВО“

1 дан

- код одбојкашког игралишта;

 

13.10.2023.

 

- код воћњака, после ћуприје, лева страна( испод топола);

 

Мала Баја

 

- код аутобуске станице на Љутовачком путу.

 

 

 

 

13

МЗ „ТАВАНКУТ“

 

 

 

ДОЊИ ТАВАНКУТ

2 дана

- код споменика;

 

од 16.10.2023.

 

- код амбуланте;

 

до 17.10.2023.

 

- у улици Ивана Сарића- Дикановац;

 

 

 

- у Змај Јовиној улици( код зграда) ;

 

 

 

- угао М. Орешковића и М. Вуковића.

 

 

 

 

 

ГОРЊИ ТАВАНКУТ

 

- код задружног дома;

 

 

 

- код продавнице „ Тргопромет“ .

 

 

 

 

 

 

 

 

14

МЗ „ХАЈДУКОВО“

2 дана

- на углу улица Првомајске и Сарајевске;

 

од 18.10.2023.

 

- на углу улица Цанкареве и Сарајевске;

 

до 19.10.2023.

 

- на углу улица Омладинске и Б. Кидрича;

 

 

 

- Стипић шор( преко пруге);

 

 

 

- на углу улица Жељезничке и Омладинске- преко пруге;

 

Носа

 

- Носа- код продавнице;

 

 

 

- Носа- код моста.

 

 

 

 

15

МЗ „ШУПЉАК“

1 дан

- код гробља;

 

20.10.2023.

 

- код дома МЗ;

 

 

 

- код „Шамуке“.

 

 

 

 

 

16

 

МЗ „БАЧКИ ВИНОГРАДИ“

2 дана

- код продавнице „ Универекспорт“ ( код цркве);

 

од 23.10.2023.

 

- у Каић сокаку;

 

до 24.10.2023.

 

- код жељезничке станице;

 

 

 

- код Буки моста;

 

 

 

- код Дома културе.

 

 

 

- иза надвожњака.

 

 

 

 

17

МЗ „КЕЛЕБИЈА“

2 дана

- на углу ул. Киш Ференца и Главног пута;

 

од 25.10.2023.

 

- на углу Ливадске улице и Главног пута;

 

до 26.10.2023.

 

- у дворишту дома месне заједнице;

 

 

 

- у улици Вељка Влаховића( код школе).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Градске месне заједнице

 

Редни број

Месна заједница

Трајање акције

Пунктови за контејнер( V=5 m³)

18

МЗ „ДУДОВА ШУМА“

1 дан

- у улици Секереш Ласла- код зграда;

 

27.10.2023.

 

- у Шумској улици- код бивше „ Леснине“ ;

 

 

 

- на углу улица Стипе Гргића и Доже Ђерђа;

 

 

 

- на углу Плитвичке и Косовске улице;

 

 

 

- угао Травничке и Стипе Гргића;

 

 

 

- угао Мајшанског пута и Босе Милићевић.

 

 

 

 

19

МЗ „ПАЛИЋ“

2 дана

- на Тргу Мађар Ласла;

 

од 30.10.2023.

 

- на углу улице М. Орешковића и Пионирске алеје;

 

до 31.10.2023.

 

- на углу Барске улице и Кањишког пута;

 

 

 

- на углу улица Бохињске и Трогирске;

 

 

 

- на углу Лудошке улице и Хоргошког пута;

 

 

 

- на углу улица 50. и 53. нове;

 

 

 

- Викенд насеље– окретиште аутобуса.

 

 

 

 

20

МЗ „ВЕЛИКИ РАДАНОВАЦ“

2 дана

- у Пешчариној улици- код самопослуге;

 

од 02.11.2023.

 

 

 

- у Воћарској улици;

 

до 03.11.2023.

 

- код дома месне заједнице.

 

 

 

 

21

МЗ „МАЛИ РАДАНОВАЦ“

2 дана

- на почетку улице Нађ Имреа;

 

од 06.11.2023.

 

- у улици Лифке Шандора код самопослуге;

 

до 07.11.2023.

 

- на углу улица Б. Бартока и Средње;

 

 

 

- на углу улица Турзо Лајоша и Отворене;

 

 

 

- на углу улица Бокељске и Вука Мандушића.

 

 

 

 

22

МЗ „НОВИ ГРАД“

2 дана

- у улици I устанка- код продавнице;

 

од 08.11.2023.

 

- код школе „10. октобар“ ;

 

до 09.11.2023.

 

- на углу улица Болманске и Раде Кончара;

 

 

 

- у Лошињској улици код фабрике „ Будућност“ ;

 

 

 

- на углу улице Бозе Шарчевића и Сегединског пута.

23

МЗ „ПРОЗИВКА“

1 дан

- на углу улица Наде Димић и Лајоша Јоа;

 

10.11.2023.

 

- у улици Ловре Брачуљевића;

 

 

 

- на крају улице Блашка Рајића.

 

 

 

 

24

МЗ „КЕРТВАРОШ“

2 дана

- код обданишта Шумице ;

 

од 13.11.2023.

 

- на углу улица Теслине и Хероја Пинкија;

 

до 14.11.2023.

 

- иза самопослуге у улици Јосипа Краша;

 

 

 

- на углу улица Б. Бухе и Саве Ковачевића.

 

 

 

 

25

МЗ „ЖЕЉЕЗНИЧКО НАСЕЉЕ“

2 дана

- угао Ј. Микића и М. Ускоковића;

 

од 15.11.2023.

 

- угао Ј. Микића и Брачке;

 

до 16.11.2023.

 

- угао Храстове и Јована Микића;

 

 

 

- угао Копаоничке и Бајмочке;

 

 

 

- угао М. Ускоковића и 51. дивизије.

 

 

 

 

26

МЗ „МАКОВА СЕДМИЦА“

1 дан

- код дома месне заједнице;

 

17.11.2023.

 

- на почетку улице И. Секулић;

 

 

 

- на крају Цељске улице.

 

 

 

 

27

МЗ „ПЕШЧАРА“

2 дана

- на углу улица Ролана Ромена и Јабуке( крај асфалта) ;

 

од 20.11.2023.

 

- на углу улица Ј. Колумба и Скадарлијске;

 

до 21.11.2023.

 

- на углу Ускочке и Копарске улице;

 

 

 

- на углу улица Едвина Здовца и Ускочке;

 

 

 

- на углу улица Кајсија и Лепе;

 

 

 

- улица Ј. Колумба( код старе пруге).

28

МЗ „ЗОРКА“

2 дана

- на углу Зоркине и Ердутске улице;

 

од 22.11.2023.

 

- на углу Батајничке и Балзакове улице;

 

до 23.11.2023.

 

- на углу улица П. П. Аге и А. Кокића;

 

 

 

- на углу улица Пролетерских бригада и Сомборске;

 

 

 

- на углу улица Пролетерских бригада и Зоркине;

 

 

 

- на углу улица Пролетерских бригада и др. Ф. Бодрогварија;

 

 

 

- на углу улица Јокаи Мора и К. Колумба.

 

 

 

 

29

МЗ „БАЈНАТ“

1 дан

- на углу улица Браће Радић и Д. Мишовића;

 

24.11.2023.

 

- на углу улица Шолохове(Чапајеве) и Кумичићеве;

 

 

 

- на углу улица Далматинске и И. Иванића;

 

 

 

- на углу Сенћанског пута и Учке улице;

 

 

 

- у улици Љубе Ненадовића.

 

 

 

 

30

МЗ „НОВО СЕЛО“

2 дана

- на углу улица Мичуринове и Трогирске;

 

од 27.11.2023.

 

- на углу улица Метохијске и М. Марулића;

 

до 28.11.2023.

 

- на почетку улице Лазе Мамужића;

 

 

 

- на Бајском путу код окретишта;

 

 

 

- на углу улице М. Бурсаћ- иза парка;

 

 

 

- на углу Беочинске улице и Бајског пута.

 

 

 

 

31

МЗ „МАЛИ БАЈМОК“

2 дана

- на углу Сивачког пута и улице Б. Милашина;

 

од 29.11.2023.

 

- на углу улица Ивана Сарића и Дурмиторске;

 

до 30.11.2023.

 

- на углу улица А. Францишковића и Батинске;

 

 

 

- између улица Р. Вујошевића и Кисачке;

 

 

 

- на углу улица Барањске и Фочанске;

 

 

 

- на углу Сомборског пута и Батинске улице;

 

Црвено село

 

- на углу Таванкутског и Сомборског пута.

 

 

 

 

32

МЗ „ГАТ“

1 дан

- на углу улица Б. Кашића и Р. Бошковића;

 

01.12.2023.

 

- на углу улица И. Кукуљевића и Д. Јарњевић;

 

 

 

- на углу улица М. Орешковића и Банатске;

 

 

 

- на углу улица Велебитске и Гундулићеве;

 

 

 

- на средини Велебитске улице( код дечијег игралишта).

 

 

 

 

33

МЗ „АЛЕКСАНДРОВО“

2 дана

- код окретишта аутобуса у улици С. Новака;

 

од 04.12.2023.

 

- у улици Јелене Човић;

 

до 05.12.2023.

 

- на заобилазном путу у кривини после Бунарића;

 

 

 

- у улици Аксентија Мародића- код школе;

 

 

 

- код кафане „ Бачванка“ .

 

 

 

 

34

МЗ „КЕР“

1 дан

- на углу улица Игманске и Мословачке;

 

06.12.2023.

 

- у улици Сергеја Јесењина- средина ;

 

 

 

- у улици Ивана Антуновића- код послуге;

 

 

 

- на углу улица Васе Пелагића и Поречке.

 

Vreme održavanja - početak: 
Sub, 23.09.2023 - 11:30
Vreme održavanja - kraj: 
Uto, 12.12.2023 - 11:30
Custom Search