Subotica.info on Facebook Subotica.info Google+ page Subotica.info Twitter Subotica.info YouTube channel Email Subotica.info Subotica.info RSS feed

Kako živeti bolje?

Pon, 30.10.2017 - 21:19 -- Tomislav Vojnić

Da budem iskren – pojma nemam. Nisam baš lako došao do ovako sadržajnog odgovora.

Zato pođimo redom. Najpre da razmotrimo u kakvom društvenom sistemu živimo. Odgovor je lak – u demokratiji. A šta je demokratija? Demokratija je, kad se prevede s grčkog – vladavina naroda. Ona se, tj. demokratija, bitno razlikuje od aristokratije, jer u aristokratiji vladaju najbolji, odnosno najkvalifikovaniji, elita. To ne bi bio naš slučaj, mislim...

A šta je plutokratija? Nema veze s onom planetom, a ni s Diznijevim junakom, Plutonom. U plutokratiji vlada uzak krug najbogatijih, sasvim odvojen od širokih narodnih masa, drugim rečima – od sirotinje. Ni to nije naš slučaj, iako... ali, ne, nećemo da tražimo dlaku u jajetu...

Tako gledano, demokratija je prilično simpatičan sistem – kako i ne bi bio kad u njemu vlada – narod! Pa se sve dešava kako narod kaže... Naročito u predizbornoj kampanji.

E, tu kasnije nastaju problemi, ako iko zna kakvi – mi znamo!

A ipak, svi pametni ljudi slažu se da demokratija, doduše, nije savršen sistem, ali je bolji od svih ostalih. Međutim, pravi odgovor je malko drukčiji: demokratija je očajan sistem, ali svi drugi su mnogo gori. Tako je bar govorio Vinston Čerčil, ali – kad je to bilo...

Dobro, sad možemo da se vratimo našem pitanju iz naslova koje glasi: Kako živeti bolje? Ako se sećate, ja sam odmah odgovorio da nemam pojma, a nemam pojma jer o tome ni ne razmišljam. Naprotiv, ja se pomalo plašim da se to  desi, jer bi, po meni,  tzv. boljitak mogao da izazove duboke strukturne promene u našem drštvu. I ne samo to, ja uopšte ne prihvatam kritike koje se upućuju našim vladama, svima redom, pa i ovoj - da, kao, uopšte ne rade na pobljšanju života. Ni ne treba!

Evo zašto:

Da li je naš narod navikao da teško živi? Jeste. Koliko to već traje? Traje vekovima.

Prema tome svaka vlada, pogotovo ako ju je izabrao narod (demokratija, ej!) morala bi da strogo vodi računa da tom narodu omogući da živi onako kako je vekovima navikao!

Inače, ko zna šta se može desiti...

(Objavljeno decembra 2012.)

text: Kironis

foto: Nikola Tumbas

Kolekcija članaka: