Subotica.info on Facebook Subotica.info Google+ page Subotica.info Twitter Subotica.info YouTube channel Email Subotica.info Subotica.info RSS feed

Месец новембар посвећен је борби против болести зависности

Kategorija: 

Месец новембар је према Међународном и Националном календару здравља посвећен борби против болести зависности, и у том смислу се обележава свуда у свету.

Здравствене последице употребе и злоупотребе различитих психоактивних супстанци (кофеина, дувана, алкохола, као и психоактивних супстанци са илегалног тржишта / дроге) сврставају се према Међународној класификацији болести (МКБ) у групу болести зависности. “Црно“ тржиште је преплављено бројним синтетским, такозваним “новим психоактивним супстанцама“, које имају приступачне цене, али и изузетно разорно деловање.

Сложена је и слојевита проблематика коју ове болести стварају, па се она на тај начин мора и сагледавати, те је у том смислу важно истаћи следеће:

  • 1. Циљна група "моћних"; индустрија дувана, алкохола и дрога су особе све млађег узраста, поготово женског пола. Из различитих разлога, али и у економски развијеним и неразвијеним земљама света све су угроженија школска деца и омладина.
  • 2. Значај здравствених, социјалних и економских последица ових болести за особу, породицу и државу постаје све већи тако да је неопходна пуна друштвена или јавна свест о томе, да бисмо уз свестрано сагладавање могли доћи до одговарајућих решења и утицати на заустављање, затим и на смањивање стопа обољевања становништва од болести зависности у нашој средини.
  • 3. Развој нових не хемијских болести зависности дешава се и у нашој средини. Неке од њих ће ући у нову, ревидирану, Међународну класификцију болести (МКБ).

::