JP Palić Ludaš uz stanovništvo MZ Šupljak

Kategorija: 

JP „Palić-Ludaš“ podržava lokalno stanovništvo MZ Šupljak u nameri da se preispita eksploatacija nafte, rastvorenog gasa i slobodnog gasa iz ležišta na parcelama u neposrednoj blizini zaštićenog područja Specijalni rezervat prirode „Ludaško jezero“, u zoni zaštite.

Kako se navodi u Rešenju Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj broj 143-310-491/2019-03 od 21.01.2020.godine u tački 6. određuje se zaštitni prostor u širini od 500m za eksploataciono polje proizilazi da bi predviđeni zaštitni prostor zauzeo i deo zaštićenog područja. Iz toga je i zaključak da se eksploatacijom ugrožava životna sredina.

Sa lokalnim stanovništvom NIS je započeo pregovore u vezi sa parcelama na KO Palić koje su delom u zaštićenom području i u zaštitnoj zoni a ukupna dužina istih je manja od 500m.

Velike napore i novčana sredstva ulažemo da bismo formirali zaštitni pojas oko Ludaškog jezera i za očuvanje i poboljšanje biodiverziteta i sveukupnog stanja zaštićenog područja i shodno tome tražimo da se ukine odobrenje za eksploataciono polje. Takođe u kontinuirani proces zaštite prirode uključena su i sredstva KfW banke projektom Biodiversity and Water Protection Lake Palić and Lake Ludaš.

Custom Search