Evropska komisija predložila stvaranje digitalnog zelenog sertifikata

Kategorija: 

Evropska komisija predložila je stvaranje digitalnog zelenog sertifikata kako bi se olakšalo bezbedno slobodno kretanje unutar EU tokom pandemije kovida 19.

Digitalni zeleni sertifikat biće dokaz da je osoba vakcinisana protiv kovida 19, dobila negativan rezultat testa ili se oporavila od infekcije. Biće dostupan besplatno, u digitalnom ili papirnom formatu. Sadrži QR kod kako bi se osigurala sigurnost i autentičnost sertifikata. Komisija će izgraditi pristupnu mrežu kako bi osigurala da se svi sertifikati mogu verifikovati širom EU i podržaće države članice u tehničkoj primeni sertifikata. Odgovornost država članica je da odluče o tome koja ograničenja javnog zdravlja se neće odnositi na putnike, ali će takve odluke morati da se primene na isti način na putnike koji poseduju digitalni zeleni sertifikat.

Potpredsednica za vrednosti i transparentnost, Vera Jurova, rekla je: „Digitalni zeleni sertifikat nudi rešenje za celu EU kako bi se osiguralo da građani EU imaju koristi od usklađenog digitalnog alata za podršku slobodnom kretanju u EU. Ovo je dobra poruka i znak podrške oporavku. Naši ključni ciljevi su da se ponudi alat koje je jednostavan za upotrebu, nediskriminatorski i siguran, kao i da u potpunosti poštuje zaštitu podataka. I nastavljamo da radimo na međunarodnoj konvergenciji sa drugim partnerima. “

Komesar za pravosuđe, Didije Rejnders, rekao je: „Sa digitalnim zelenim sertifikatom zauzimamo evropski pristup kako bismo osigurali da građani EU i članovi njihovih porodica ovog leta mogu da putuju bezbedno i sa minimalnim ograničenjima. Digitalni zeleni sertifikat neće biti preduslov za slobodno kretanje i neće diskriminisati ni na koji način. Zajednički pristup EU ne samo da će nam pomoći da postepeno vratimo slobodno kretanje unutar EU i izbegnemo fragmentaciju već je i prilika da utičemo na globalne standarde i dajemo primer koji se zasniva na našim evropskim vrednostima, poput zaštite podataka. “

Ključni elementi uredbe koju je danas predložila Komisija:

 1. Pristupačni i sigurni sertifikati za sve građane EU:

 • Digitalni zeleni sertifikat pokriva tri vrste sertifikata - sertifikate o vakcinaciji, sertifikate o ispitivanju (NAAT / RT-PCR test ili brzi antigenski test) i sertifikate za osobe koje su se oporavile od kovida 19.
 • Sertifikati se izdaju u digitalnom obliku ili na papiru. Oboje će imati QR kod koji sadrži potrebne ključne informacije, kao i digitalni potpis kako bi se potvrdilo da je sertifikat autentičan.
 • Komisija će izgraditi pristupni prolaz i podržati države članice u razvoju softvera koji vlasti mogu koristiti za verifikaciju svih potpisa sertifikata širom EU. Nijedan lični podatak vlasnika sertifikata ne prolazi kroz prolaz ili ga zadržava država članica koja verifikuje.
 • Potvrde će biti dostupne besplatno i na službenom jeziku ili jezicima države članice koja ih je izdala i na engleskom jeziku.
 1. Bez diskriminacije:

 • Svi ljudi - vakcinisani i nevakcinisani - trebalo bi da imaju koristi od digitalnog zelenog sertifikata kada putuju u EU. Da bi sprečila diskriminaciju pojedinaca koji nisu vakcinisani, Komisija predlaže da se stvore ne samo interoperabilni sertifikati o vakcinaciji već i sertifikati o testiranju i testiranje za osobe koje su se oporavile od kovida 19.
 • Ista prava za putnike sa digitalnim zelenim sertifikatom - tamo gde države članice prihvataju dokaz o vakcinaciji kako bi se odrekli određenih ograničenja javnog zdravlja kao što su testiranje ili karantin, pod istim uslovima moraće da prihvate sertifikate o vakcinaciji izdate u okviru sistema digitalnih zelenih sertifikata. Ova obaveza bila bi ograničena na vakcine koje su dobile odobrenje za promet širom EU, ali države članice mogu odlučiti da prihvate i druge vakcine.
 • Obaveštavanje o drugim merama - ako država članica i dalje zahteva od vlasnika digitalnog zelenog sertifikata da se stave u karantin ili testiraju, ona mora o tome obavestiti Komisiju i sve ostale države članice i objasniti razloge za takve mere.
 1. Samo osnovne informacije i sigurni lični podaci:

 • Sertifikati će sadržati ograničeni skup informacija kao što su ime, datum rođenja, datum izdavanja, relevantne informacije o vakcini / testu / oporavku i jedinstveni identifikator sertifikata. Ovi podaci se mogu proveriti samo kako bi se potvrdila i verifikovala autentičnost i validnost sertifikata.

Digitalni zeleni sertifikat važiće u svim državama članicama EU i biće otvoren za Island, Lihtenštajn, Norvešku i Švajcarsku. Digitalni zeleni sertifikat trebalo bi da se izda državljanima EU i članovima njihovih porodica, bez obzira na nacionalnost. Takođe bi ga trebalo izdati državljanima zemalja koji nisu članice EU koji imaju odobren boravak u EU i posetiocima koji imaju pravo da putuju u druge države članice.

Sistem digitalnih zelenih sertifikata je privremena mera. Biće suspendovan nakon što Svetska zdravstvena organizacija (SZO) objavi kraj međunarodne zdravstvene krize izazvane pandemijom kovida 19.

Sledeći koraci

Kako bi se odluke iz ovog predloga primenile pre leta, potrebno je da Evropski parlament i Savet brzo usvoje predlog.

Paralelno s tim, države članice moraju primeniti okvir poverenja i tehničke standarde dogovorene u mreži e-zdravstva, kako bi se obezbedila pravovremena primena digitalnog zelenog sertifikata, njegova interoperabilnost i potpuna usklađenost sa zaštitom ličnih podataka. Cilj je da se tehnički rad i predlog završe u narednim mesecima.

Više o ovoj temi...

Na osnovu člana 39. stav 1. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Sl. glasnik RS“, broj 87/2018), člana 20. stav 1. tačka 8. i člana 44. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. glasnik RS“, broj 129/2007, 83/2014 – dr. zakon 101/2016 – dr. zakon i 47/2018) i člana 12 St.1. t.14.Statuta grada Subotice („Sl.list grada Subotice“, br.27/2019 od 10.10.2019.), a na osnovu Zaključka Gradskog štaba za vanredne situacije broj 217-II-8/2021 od 10.06.2021. godine, gradonačelnik donosi,

O D L U K U o ukidanju vanredne situacije za celu teritoriju grada Subotice

1. Ukida se vanredna situacija za celu teritoriju grada Subotice, proglašena Odlukom gradonačelnika, zbog poboljšanja epidemiološke situacije usled zarazne bolesti COVID 19,...

detaljnije
Post date: Čet, 10.06.2021 - 18:20

Nakon dužeg razmatranja kao i praćenja epidemiološke situacije u zemlji i preporuka Kriznog štaba Vlade Republike Srbije, preduzeće “Park Palić” d.o.o. donelo je odluku da se tradicionalna manifestacija “Prvomajski uranak na Paliću” ove godine neće održati.

Imajući u vidu činjenicu da manifestacija svake godine ima izuzetno veliku posećenost, svojim savesnim ponašanjem i otkazivanjem manifestacije želimo da ispratimo odgovorne odluke koje je Grad Subotica doneo kada je u pitanju organizacija sličnih događaja, ali i da poručimo da je bezbednost i zdravlje svih nas na prvom mestu.

Park Palić d.o.o.

Post date: Uto, 27.04.2021 - 15:38

Kako bi se omogućilo starijim građanima Subotice da što brže i jednostavnije pristupe vakcinaciji protiv zarazne bolesti COVID-19, Dom zdravlja Subotica nastavlja, u subotu i nedelju, 20. i 21. marta, akciju imunizacije svih građana starijih od 60 godina, koji se nisu prijavili preko portala e-uprave ili su se prijavili, a nisu još bili pozvani da prime vakcinu.

Imunizacija vakcinom kineskog proizvođača „Sinofarm“ obavljaće se od 08:00 do 13:00 časova u:

subotu 20.3.2021. godine u:

 • ambulanti I, u Subotici, na adresi Kumičićeva ulica 4;
 • ambulanti u MZ Graničar, na adresi Istočni vinogradi bb;
 • ambulanti MZ Aleksandrovo, na adresi...
detaljnije
Post date: Pet, 19.03.2021 - 18:26

Kako bi se omogućilo starijim građanima Subotice i naselja Đurđin i Novi Žednik da što brže i jednostavnije pristupe vakcinaciji protiv zarazne bolesti COVID-19, Dom zdravlja Subotica nastavlja, u četvrtak, 19. marta, akciju imunizacije svih građana starijih od 60 godina, koji se nisu prijavili preko portala e-uprave ili su se prijavili, a nisu još bili pozvani da prime vakcinu.

Imunizacija vakcinom kineskog proizvođača „Sinofarm“ obavljaće se od 08:00 do 13:00 časova u:

 • ambulanti I, u Subotici, na adresi Kumičićeva ulica 4;
 • ambulanti u Đurđinu, na adresi Borisa Kidriča bb;
 • ambulanti Novi Žednik, na adresi Ilije Lubarde 2;

...

detaljnije
Post date: Čet, 18.03.2021 - 17:47

Vakcinacija starijih od 60 godina bez prijave nastavlja se u četvrtak – 18. marta u Subotici, Bačkim vinogradima i Hajdukovu

Kako bi se omogućilo starijim građanima Subotice i naselja Bački vinogradi i Hajdukovo da što brže i jednostavnije pristupe vakcinaciji protiv zarazne bolesti COVID-19, Dom zdravlja Subotica nastavlja, u četvrtak, 18. marta, akciju imunizacije svih građana starijih od 60 godina, koji se nisu prijavili preko portala e-uprave ili su se prijavili, a nisu još bili pozvani da prime vakcinu.

Imunizacija vakcinom kineskog proizvođača „Sinofarm“ obavljaće se od 08:00 do 13:00 časova u:

 • ambulanti I, u Subotici, na adresi Kumičićeva ulica 4;
 • ambulanti u Bačkim vinogradima, na adresi Beogradska bb;
 • ambulanti...
detaljnije
Post date: Sre, 17.03.2021 - 19:05
Custom Search