Etničke zajednice

Puno posla na očuvanju i zakonskom korištenju hrvatskog jezika u Republici Srbiji

Međunarodni dan materinskog jezika, 21. veljače, dan je koji zemlje članice UNESCO-a posvećuju povećanju svijesti o važnosti, ne samo javne, uporabe i institucionalne zaštite materinskoga jezika. U današnjem složenom i interakcijama premreženom svijetu izrazitije se snaži značaj i učestalost uporabe materinskog jezika – te ključne identitetske sastavnice u ljudi, što za posljedicu ima stalno isticanje potrebe dosljednog poštivanja prava da se govornici njime služe i njegove adekvatne institucionalne zaštite.

Stranice

Custom Search