Josip Murenji

Idealni uslovi za rad kombajna za seču trske.

U prilogu video zapis o načinu rada kombajna.

Čet, 26.01.2017 - 01:58

Ekipa JP "Palić Ludaš"  danas je počela aktivnosti na pripremi prostora gde će se privremeno smestiti ribe u okviru sanacionog izlova ribe iz jezera Palić, što predstavljaju prve konkretne korake u  ostvarivanju Platforme unapređivanja ekološkog statusa. Košenje trske i postavljanje pumpe su prve aktivnosti posle duže vremena na takozvanom mrestilištu ribe, koje se nalazi u blizini autoputa kod petlje Subotica - Istok.

O tome više u prilogu od direktora  Ekipa JP "Palić Ludaš" dr Ferneca Martona i Lovadinov Radomira.

O postavljanju markera, kao drugom važnom koraku oko "platforme", kojim će se pratiti kvaliteta vode poslušajte od prof. dr...

detaljnije
Sre, 02.07.2014 - 19:53
Custom Search
Subscribe to Josip Murenji