Ribokradice ne prestaju sa postavljanjem mreža

Sre, 02.10.2019 - 15:03 -- nikola.tumbas

Tokom prethodne nedelje, čuvari zaštićenog područja i ribočuvari u Javnom preduzeću ,,Palić-Ludaš“ su uz pomoć lokalnog stanovništva i ribolovaca došli do informacije da su ilegalno postavljene ribarske mreže u IV sektoru Palićkog jezera.

Čuvarska služba je izašla na teren i pronašla ukupno 800 m mreže. U mrežama je pronađeno približno 300 kg smuđa, od kojih su žive jedinke odmah vraćane u jezero od strane čuvarske službe. Nažalost u mrežama je bila ogromna količina ranije uginulih jedinki smuđa. Pored ribe u mrežema su pronađene strogo zaštićene barske kornjače (Emys orbicularis), od kojih je nažalost stradalo par jedinki.

Sa ovim tipom aktivnosti ribokradice nanose veliku štetu fauni Palićkog jezera, a samim tim što je fokus na smuđu, koji je u lancu ishrane jezera predstavlja grabljivicu, usporavaju prirodno poboljšavanje kvaliteta vode jezera.

Javno preduzeće ,,Palić-Ludaš“ se bori svim kapacitetima protiv ovakvih ilegalnih radnji. Jako smo zahvalni lokalnom stanovništvu na pomoći i saradnji  i apelujemo na građane ukoliko imaju bilo kakve informacije o ilegalnim aktivnostima da se jave Javnom preduzeću ,,Palić-Ludaš“, jer su takve informacije značajne u borbi protiv ilegalnih ativnosti i u zaštiti prirode.

Autor teksta: 
Fotograf: 
Custom Search