Vandalizam na Majdanu

Sre, 22.07.2020 - 10:57 -- darko.kovacevic
Mesožderka na Majdanu
Mesožderka na Majdanu
Majdan presušuje polako
Majdan presušuje polako
Milan Vukotić o vandalizmu na Majdanu
Milan Vukotić o vandalizmu na Majdanu
Buba veslar
Buba veslar

Saopštenje za medije u vezi sa izletištem „Majdan“ u zaštićenom području Predeo izuzetnih odlika „Subotička peščara“

Čuvar zaštićenog područja, Milan Vukotić, govori u prilozima na Majdanu.

 

Ideja o uređenju „Majdana“ kao izletišta datira odavno. U drugoj polovini 2018. godine su se konačno stekli uslovi i započelo se sa uređivanjem ovog izletišta, dok je aprila 2019. godine u medijima promovisano uređeno izletište „Majdan“ u okviru Predela izuzetnih odlika „Subotička peščara“. Sredstva za uređenje ovog izletišta, koje je Javno preduzeće „Palić – Ludaš“, upravljač zaštićenog područja, opremilo stolovima i klupama, drvenim igralištem za decu i gde su planirane razne edukativne table, je obezbedila Gradska uprava Grada Subotice – sredstva za unapređenje društveno – korisnih funkcija šuma.

Već u drugoj polovini aprila evidentirane su ogromne količine smeća oko novopostavljenih kanti i stolova, da bi već 6. maja igralište većim delom bilo demolirano, a drvena ograda izlomljena. Preduzeće je obnovilo drveno igralište i ogradu i nastavilo dva puta tokom nedelje da sakuplja velike količine smeća (nekad i do 20 džakova za smeće) koje izletnici ostave za sobom. Pri svakom obilasku terena identifikovano je da su neke kante za otpatke oštećene, neke uništene, a neke i zapaljene. Međutim, poslednje uništavanje odmorišta „Majdan“ je temeljno, studiozno urađeno. Pored uništavanja penjalica, demolirani su i zapaljeni stolovi, uništene i zapaljene preostale kante za smeće, a ono što najviše plaši i brine je uništavanje živih stabala borova – drveća koje pravi hladovinu na ovom odmorištu.

Preduzeće nema kapacitet (ni u ljudstvu, a ni u sredstvima) da svakoga dana uklanja velike količine odloženog smeća i da neprekidno popravlja i rekonstruiše demolirano igralište. Ideja je bila da se „Majdan“ uredi za izletnike i da postane prijatno mesto gde će se, uz odmor, obavljati i edukacija o prirodnim vrednostima i značaju zaštite prirode. S obzirom da smo svi svedoci vandalskog ponašanja, neki od rekvizita (edukativne table, trodimenzionalne slagalice, „amfiteatar“ za decu na otvorenom) nisu ni postavljeni.

Međutim, nije samo „Majdan“ izložen delovanju vandala.

Zaštićena područja i staništa strogo zaštićenih i zaštićenih vrsta u okolini Subotice, zbog svoje mozaičnosti, prisustva vlažnih, stepskih, peščarskih i slatinskih elemenata, osim što su zaštićena na nacionalnom i lokalnom nivou, predstavljaju i područja od međunarodnog značaja za očuvanje biološke raznovrsnosti,  deo su ekoloških mreža i imaju ulogu ekoloških koridora. Javno preduzeće „Palić – Ludaš“ je upravljač na pet zaštićenih područja u regionu Subotice. To je površina koja obuhvata preko 5000 hektara, a sa zaštitnom zonom preko 8000 hektara. Tri zaštićena područja je proglasila Republika Srbija – Specijalni rezervat prirode „Ludaško jezero“, Specijalni rezervat prirode „Selevenjske pustare“ i Predeo izuzetnih odlika „Subotička peščara“, dok su dva proglašena odlukom Grada Subotice – Park prirode „Palić“ i Spomenik prirode „Stabla hrasta lužnjaka na Paliću“.

Pored obeležavanja granica zaštićenog područja, što je zakonska obaveza, upravljač se trudi da svake godine postavi nove informativne table, da uredi odmorišta i da kroz saradnju sa gradom, ministarstvima, drugim korisnicima prostora i nevladinim organizacijama – ljubiteljima prirode, doprinese uređenju prostora i novih sadržaja za izletnike. Na taj način, godinama radimo na promovisanju zaštite prirode i trudimo se da zaštićena područja, pored svih prirodnih vrednosti koje poseduju,  postanu prijatna mesta gde će se, uz odmor, obavljati i edukacija o značaju zaštite prirode.

Na žalost, praksa je pokazala da se svi navedeni elementi svakodnevno uništavaju iz nama nepoznatog razloga.

JP Palić Ludaš

Ličnosti: 
Autor teksta: 
Custom Search