Čestitka Fondacije subotička sinagoga

Kategorija: 

Shana Tova !

Fondacija subotička sinagoga Jevrejskoj opštini is vim Jevrejima čestita Novu godinu Roš Hašanu sa iskrenim željama da je provedu u miru, zdravlju i radosti.

Šana tova u mekuta!

 

dr Pastor Balint - predsednik UO fondacije subotička sinagoga

i Hajnalka Ileš - koordinator

 

Ličnosti: 
Custom Search