Poseta bioskopu

Pet, 20.10.2023 - 21:34 -- nikola.tumbas
Kolekcija članaka: 

Poseta bioskopskim predstavama  je još jedan način za uključivanej mladih Roma u kulturno zabavni program društva. Češći odlasci na ovakve događaje će omogućiti zajednici   bolje upoznavanje se aktuelnim životnim sadržajima i predstvljaju jedan od koraka  za aktivno uključivanje u društvane tokove. 

Otvoreni univerzitet je ovu akciju podržao.

 

Više o ovoj temi...

U prilogu reakcija stanovnika naselja Haladaš na pokošenu travu i barsko bilje iz rečice Čik koja okružuje naselje.

Post date: Uto, 07.11.2023 - 18:54

Zamenik sekretara Sekretarijata za društvene delatosti i član Projeknog tima, Leonard Salai, obišao je naselja Halas i Haladaš sa facilitatorom Stevanom Nikolićem da bi se procenilo kakve su potrebe uređenje okruženja ovih naselja

Post date: Pon, 23.10.2023 - 16:48

Na Otvorenom univerzitetu je bila izložba slika.  Želeli smo da se mladim učesnicima našeg programa omogućimo i posetu ovakvom događaju. Upoznavanje umetnosti slikanja i izražavanja emocija kroz slikanje. Učesnici su bili oduševljeni. Svidela im se opcija da im slikanje bude hobi i da na kreativan način predstave svoje emocije viđenje svog okruženja.

Post date: Pet, 20.10.2023 - 16:27

Odlaskom u zoološki vrt želeli smo da mladima obogatimo vanškolske aktivnosti koje su prihvatljive njihovom uzrastu.
Učesnici su se upoznati sa mogućnostima i korišćenju javnog prevoza, upoznali linije kretanja i pravilno ponošanje tokom vožnje.
Mladi su  tokom  posete u ZOO vrtu upoznali  životinje koje su videli samo u udžbenicima ili putem medija.
Imali su mogućnosti  korišćenje javnog prevoza kao i  pravilno ponašanje tokom vožnje
Stekli su novo iskustvo i obećali su da će svoje utiske sa ovog izleta, koji je imao edukativni zabavni karakter, preneti svojim prijateljima.  
Zahvaljujući Sekretarijatu za društvene dealtnosti Grada Subotice, omogućena nam je besplatna poseta ZOO.

Post date: Pet, 13.10.2023 - 17:00

Mladi su izrazili želju da slobodno vreme popune odlaskom fudbalski stadion. Kroz ovu aktivnost smo želeli da promovišemo takmičarski duh,da se učesnici bolje upoznaju, razviju timski rad i socijalne veštine. Takođe, kroz ovu aktivnost  promovišemo zdrav način života, podstičemo ih da se kreću u prirodi i fizički budu aktivniji.
Naši polaznici su pokazali da im je teren fudbalskog kluba Bačka pozant i da veoma rado žele da se bave sportom.  Tokom igre su pokazali da imaju sprortski i takmičarski duh.

Post date: Ned, 08.10.2023 - 18:17
Custom Search