Subotica.info on Facebook Subotica.info Google+ page Subotica.info Twitter Subotica.info YouTube channel Email Subotica.info Subotica.info RSS feed

Udruženje Bošnjaka Vojvodine

Udruženja Bošnjaka Vojvodine organizovalo je u petak 18.decembra, promociju knjige prof. dr. sc. Esada Ćimića - "Od monologa prema dijalogu o bošnjačkoj sudbini".

Ovo je jedan od lepih primera saradnje nacionalnih zajednica našeg grada gde su Bunjevci omogućili da se u njihovom reprezentativnom prostoru promoviše knjiga. Domaćin je bio Marko Marjanušić.

Ispred Udruženja Bošnjaka Vojvodine goste i promotere je pozdravio Teufik Isaković. Publika je bila relativno mala ali su zato bili prisutni nekadašnji studenti autora knjige: dr Boško Kovačević i Dušan Torbica.

Medijator je bio dipl.ing.Dževad Jogunčić, predsjednik Bošnjačke nacionalne zajednice Zagreb koji prvo reč dao  dr.sc.Rouhullah Ghaderi...

detaljnije
Pon, 21.12.2015 - 01:42

Udruženje Bošnjaka Vojvodine organizovalo je u subotu, 10. oktobra, muzički program odnosno veče ilahija, kasida i sevdalinki koje su izveli članovi hora Mošus iz Brčkog.

Detalji oko ovoga od Teufika Isakovića u prvom video prilogu. A udrugom nekoliko detalja sa koncerta gde je program je počeo sa autorskom pesmom Zvijezdo sjajna.

Ned, 11.10.2015 - 22:33

Dopunu izveštaja (03.05.- 06.2014.) pogledati u nastavku na kraju teksta...

---------

Dana 27. 02. 2014. u prostorijama Udruženja Crnogoraca Subotice potpisan je Protokol o zajedničkoj saradnji 8 od 14 predviđenih Udruženja zavičajnih i nacionalnih, a koji su se saglasili sa tačkama pomenutog Protokola. Takođe je dogovoren i sastav Programskog saveta u koji su uključena sledeća Udruženja: Crnogorsko, Bunjevačka matica, Nemački savez, Rusinsko i Bošnjačko.
Sledeći koraci se odnose na to da će sva Udruženja, potpisnici, dati svoje predloge programa, a Programski savet će ih obraditi i pripremiti jednogodišnji program zajedničkih manifestacija, koji će realizovati budući Organizacioni odbor koji će se oformiti po završetku rada Programskog saveta....

detaljnije
Pet, 28.02.2014 - 01:22

Na Otvorenom Univerzitetu danas je održana osnivačka skupština "Udruženje Bošnjaka A.P. Vojvodina".

Za predsednika U.O. izabran je Teufik Isaković:

Sve veće etničke grupe u Vojvodini su se organizovale i na tja način obezbedile status svoj nacionalnosti i već par godina rade na nadogradnji stečenih prava, dok se jednio Bošnjaci koji žive u Vojvodini nisu organizovali što se tiče kulturoloških aktivnosti. Poražavajući je podatak sa poslednjeg popisa stanovnika u Vojvodini 2002. da Bošnjaka ima 417 a Muslimana  3634 (u celoj Srbiji - Muslimana 19503 ). i na taj način oni se tretiraju kao ostala manje etničke skupine. Međutim prema tom popisu u Vojvodini je evidentiran 49881 Jugoslaven i...

detaljnije
Sub, 22.11.2008 - 17:00
Subscribe to Udruženje Bošnjaka Vojvodine