Subotica.info on Facebook Subotica.info Google+ page Subotica.info Twitter Subotica.info YouTube channel Email Subotica.info Subotica.info RSS feed

Povratak bratstva i jedinstva

Pet, 28.02.2014 - 01:22 -- nikola.tumbas
Vojislav Raičević bratstvo&jedinstvo - pa to gotovo ne sme ni da se pomene
Vojislav Raičević bratstvo&jedinstvo - pa to gotovo ne sme ni da se pomene

Dopunu izveštaja (03.05.- 06.2014.) pogledati u nastavku na kraju teksta...

---------

Dana 27. 02. 2014. u prostorijama Udruženja Crnogoraca Subotice potpisan je Protokol o zajedničkoj saradnji 8 od 14 predviđenih Udruženja zavičajnih i nacionalnih, a koji su se saglasili sa tačkama pomenutog Protokola. Takođe je dogovoren i sastav Programskog saveta u koji su uključena sledeća Udruženja: Crnogorsko, Bunjevačka matica, Nemački savez, Rusinsko i Bošnjačko.
Sledeći koraci se odnose na to da će sva Udruženja, potpisnici, dati svoje predloge programa, a Programski savet će ih obraditi i pripremiti jednogodišnji program zajedničkih manifestacija, koji će realizovati budući Organizacioni odbor koji će se oformiti po završetku rada Programskog saveta.

Svi prisutni predstavnici Udruženja su na kraju konstatovali da je to veliki korak za nacionalna Udruženja u Subotici i da će se maksimalno angažovati na realizaciji ovih aktivnosti.

Zbog obaveza večeras nisu bili prisutni neki od predstavnika iz skupa Udruženja, za koje se očekuje da unarednim danima potpišu protokol.

Pogledati video prilog gde Vojislav Raičević kaže -  Bratstvo&jedinstvo - pa to gotovo ne sme ni da se pomene ...

 

Prilog I - Spisak udruženja

-------------------------------------

 • 1. Udruženje Crnogoraca Subotice - Vojislav Raičević                                                   
 • 2. MKU društvo „Nepker“ - Zoltan Šifliš                                     
 • 3.  Hrvatsko nacionalno vijeće - Slaven Bačić                                 
 • 4.  Društvo Rusina u Subotici - Ivan Hardi                                   
 • 5.  Nemački narodni savez - Rudolf Vajs                                      
 • 6.  Društvo Slovenaca Subotice - Igor Race                                
 • 7.  Udruženje ličana “Lika“  - Miloš Borjan                                     
 • 8.  Bunjevačka Matica - Sedlak Ivan                                                                                                
 • 9.  Udruženje Makedonaca - Šikaleski Spasitel
 • 10. Edukativni centar Roma - Stevan Nikolić
 • 11. Jevrejska opština Subotica - Robert Sabadoš
 • 12. Udruženje Bošnjaka Vojvodine - Teufik Isaković
 • 13. Udruženje Hercegovaca - Sreten Pištalo
 • 14. Muslimansko-bošnjački kulturni centar - dr Esad Ahmetagić

-----------------------

Dopuna 28.02. - Nezvanična informacija, umesto Hrvatskog nacionalnog veća razmatra se da bi prigodnije bilo članstvo HKPD "Matija Gubec"

-----------------------

Dopuna izveštaja 03.05. - Što se tiče potpisnika udruženja koji su navedeni u listi.

Pristigao je usmeni demant od strane udruženja "Hercegovaca" koji će i zvanično da daju informaciju da ne učestvuju u ovome.

Aleksandar Ivović, iz udruženja organizatora potvrdio da je  HKPD "Matija Gubec" potpisao protokol o saradnji a da Udruženje ličana “Lika“ - Miloš Borjan nije uopšte odgovorilo na poziv. Dok se na MKU društvo „Nepker“ - Zoltan Šifliš - još očekuje odgovor. Društvo pod 14. takođe još nije potpisnik.

----------------------

Dopuna izveštaja 03.06. Dopis koje je poslalo Udruženje Hercegovaca - u potpisu Sreten Pištalo

 

ЗАВИЧАЈНО УДРУЖЕЊЕ ,,ХЕРЦЕГОВИНА“

Бачко Душаново, Иве Лоле Рибара бр.1

Дневном листу „ПОЛИТИКА“

ПРЕДМЕТ: Обавештење

У Вашем дневном листу од дана 07.03.2014. године објавили  сте у тексту под насловом „ПРОТОКОЛ ЈУГОСЛАВИЈЕ У МАЛОМ“ да је наше Удружење потписало Протокол о заједничкој сарадњи 14 завичајних и националних удружења.

ЗУ „Херцеговина“  се не противи сарадњи са удружењима оваквог карактера али ради истинитог информисања јавности, обвештавамо Вас да нисмо потписали у тексту наведени Протокол.

Молимо Вас да у наредном броју Вашег листа објавите ово обавештење.

С поштовањем,

Председник Удружења

Сретен Пиштало

 

------------------------

Dopuna izveštaja 03.06. Dopis koje je poslalo Udruženje Lika Subotica

 

Удружење Личана ,,Лика“  Суботица

Браће Радића 158/62

Суботица

 

Дневном листу

 „ПОЛИТИКА“

ПРЕДМЕТ: Обавештење

            Поштовани,

  У дневном листу „ПОЛИТИКА“ од четвртка 06.03.2014. године,  у чланку под називом „Протокол Југославије у малом“ објављено је да су се на истом задатку потписивања заједничког протокола о сарадњи у оквиру 14 завичајних и националних удружења нашли и  Личани.

Овим путем изјављујемо, да Удружење Личана ,,Лика“ Суботица није потписало наведени протокол.

Удружење Личана ,,Лика“ Суботица се не противи сарадњи са удружењима оваквог карактера, али ради истинитог информисања јавности, молимо да се овај деманти објави у наредном броју  листа „ПОЛИТИКА“.

Председник Удружења

Мр Милош Борјан

 

 

--------------------------

Dopuna izveštaja 03.06.

 

Udruženje Crnogoraca Subotice je u obavezi da u potpunosti razjasni "zabunu"koja je nastala objavljivanjem članka u dnevnom listu Politika u vezi sa potpisivanjem Protokola o zajedničkoj saradnji zavičajnih i nacionalnih Udruženja Subotice. Naime, tačno je da četiri udruženja nisu potpisala pomenuti Protokol i to: Udruženje ličana "Lika",Udruženje Hercegovaca,MKU društvo "Nepker" i Muslimansko-bošnjački kulturni centar. Međutim, na prvom sastanku posvećenom Protokolu, sem MKU društva "Nepker", sva gore navedena društva su učestvovala i iznela svoje primedbe na osnovu kojih je Protokol i prilagođen. Saglasno tome je sačinjen i spisak za potpisivanje Protokola. Ipak, navedena udruženja nisu došla na čin potpisivanja ali nas nisu ni na koji način do sada obavestila da ne žele učestvovati u Protokolu. Tako je prilikom davanja intervjua taj spisak prikazan saradniku lista Politika, i , nažalost, igrom slučaja, nije napomenuta gornja činjenica. U tom smislu, se ja, kao Predsednik Udruženja Crnogoraca Subotice izvinjavam čitaocima Politike ali i pomenutim Udruženjima. Moram ipak da naglasim,da ovim postupkom nismo hteli nikome da nanosimo bilo kakvu štetu a iskreno se nadam da će Udruženja koja su potpisala Protokol svojim delovanjem pokazati da je u našem gradu moguća međusobna saradnja na opšte zadovoljstvo učesnika.

Subotica, 06.03.2014.

Predsednik UCSu

prof.Vojislav Raičević

------------------

 

 

Prilog II  - Protokol o saradnji

Udruženje Crnogoraca Subotice, u skladu sa svojim društvenim i humanitarnim opredeljenjima i željom za ostvarivanjem višestrukih pozitivnih i kreativnih odnosa sa prisutnim zavičajnim i nacionalnim udruženjima u Subotici,a u smislu realizacije ovih težnji, podnosi na usvajanje ovaj usaglašeni

P  R  O  T  O  K  O  L

o kulturološkoj, umetničkoj, sportskoj i humanitarnoj saradnji  zavičajnih i nacionalnih Udruženja   

član 1.

Ovim Protokolom se dole potpisana Udruženja  u Subotici,   saglašavaju,da je radi što bolje i što kreativnije uloge istih,za sve prihvatljiva zajednička saradnja na sledećim poljima :

 • kulturološkom
 • umetničkom
 • sportskom  i
 • humanitarnom

član 2.

U ime Udruženja,potpisnici ovog Protokola su,njihovi Predsednici, ali mogu biti i predstavnici, sa odgovarajućim  ovlaštenjima organa njihovih Udruženja.

član 3.

Potpisnici Protokola su saglasni da se od eminentnih predstavnika Udruženja potpisnika,obrazuje Programski savet od najmanje 5 članova.

član 4.

Potpisnici Protokola će uz zajedničku saglasnost utvrditi  programski sadržaj svake od gore navedenih oblasti prema shvatanjima,mogućnostima i organizacionim sposobnostima svakog Udruženja ponaosob. Programski sadržaj će uobličiti Programski savet,a verifikaciju će izvršiti svako Udruženje na svojim organima.

član 5.

Potpisnici Protokola su saglasni da se u sklopu gore predloženih oblasti angažuju na organizaciji zajedničkih manifestacija,koje će se organizovati u gradu,u prostorima koji za to mogu obezbediti ciljnu svrhu manifestacije. O svim ostalim aspektima organizovanja manifestacija, sačinjavaće se odgovarajući programski akt, sa definisanim elementima manifestacije.                          

član 6.

Potpisnici Protokola su saglasni da je Protokol otvoren i za druge vrste aktivnosti, koje nisu obuhvaćene članom 1, izuzev aktivnosti na političkom i verskom planu.

član 7.

Potpisnici Protokola su saglasni da je isti otvoren i za ona nacionalna Udruženja koja u trenutku potpisivanja istog nisu bila uključena iz objektivnih razloga,a iskažu interes da se pod istim uslovima kao i ostali, uključe, što će se definisati posebnim aneksima ovog Protokola.

član 8.

Potpisnici Protokola su saglasni da se radi realizacije manifestacija koje utvrdi Programski savet za tekuću godinu, izabere Organizacioni odbor svih Udruženja, od najmanje 5 članova, iz Udruženja koja za to iskažu interes. Organizacioni odbor će organizovati i realizovati određenu manifestaciju i obezbediti funkcionisanje dokumentacije između Udruženja.

član 9.

Svako Udruženje, potpisnik Protokola, ima pravo da pismenim putem otkaže dalje članstvo u ovom Protokolu u svakom trenutku, s tim da  je u obavezi da reguliše predhodno preuzete obaveze iz zajednički definisanih aktivnosti sa ostalim udruženjima. 

član 10.

Udruženje Crnogoraca Subotice, kao inicijator ovog Protokola zalaže se za ravnopravno učešće u svim organima koje će definisati potpisnici Protokola.

Autor teksta: