Subotica.info on Facebook Subotica.info Google+ page Subotica.info Twitter Subotica.info YouTube channel Email Subotica.info Subotica.info RSS feed

Seminar iz oblasti prevoza tereta u drumskom saobraćaju

Kategorija: 

PKS - Udruženje za saobraćaj, Centar za stručno osposobljavanje u transportu i PKS – RPK Subotica organizuju besplatni jednodnevni informativno-konsultativni seminar u utorak, 19. juna 2018. godine, u trajanju od 10:00 do 15:00 časova, u prostorijama RPK Subotica, Senćanski put 15, Velika sala, Subotica. 

TEME I PROGRAM 

  • 1. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju – licence za javni prevoz, uslovi za izdavanje licence za javni prevoz, izuzeća, prevoz za sopstvene potrebe
  • 2. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima – licenciranje profesionalnih vozača, važnost registarskih tablica i saobraćajnih dozvola
  • 3. Aktuelnosti u međunarodnom prevozu tereta – preraspodela bazne kvote CEMT dozvola, raspodela stranih dozvola za prevoz, Paket za mobilnost EU
  • 4. Zakon o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima – vremena upravljanja, pauza i odmora vozača, vođenje evidencija o radnom vremenu
  • 5. TIR sistem
  • 6. TIR-EPD radionice 

PREDAVAČI NA SEMINARU 

  • 1.       Tatjana Ivanović – Kancelarija Ivanović
  • 2.       Stevan Jovićević – Tahograf BG
  • 3.       Milica Dubljević – Sekretar udruženja saobraćaja i direktor centra za stručno osposobljavanje u transportu PKS
  • 4.       Mirko Ožegović – Rukovodilac službe za TIR i ATA – PKS 

SEMINAR JE NAMENJEN

vlasnicima, direktorima, rukovodiocima i zaposlenima u svim privrednim subjektima koji vrše prevoz, javni ili za sopstvene potrebe, u domaćem ili međunarodnom saobraćaju, kao i korisnicima TIR sistema i ostalim zainteresovanim.