Radovi na uređenju ulice Jožefa Hegediša

Pet, 10.02.2017 - 22:53 -- nikola.tumbas
Tanja Jotanović o uređenju ulice Jožefa Hegediša
Tanja Jotanović o uređenju ulice Jožefa Hegediša
Tanja Jotanović o ozelenjavanju rekontruisanog dela ulice Jožefa Hegediša
Tanja Jotanović o ozelenjavanju rekontruisanog dela ulice Jožefa Hegediša
Tanja Jotanović o problematici pri ozelenjavanju dela ulice Jožefa Hegediša
Tanja Jotanović o problematici pri ozelenjavanju dela ulice Jožefa Hegediša

Na Paliću je u toku nastavak rekonstrukcije pešače staze na delu ulice Jožefa Hegediša, od pružnog prelaza pa do šetališta na obali jezera.

Tanja Jotanović, pejsažni arhitekta iz JP "Palić Ludas", kaže:

- Pri ovome je došlo do potrebe da se drvored pored staze izvadi, pošto je deo stabala oštećen i predstavlja opasnost za prolaznike. Prema rešenju Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode predviđeno je podizanje novog drvoreda gde je i bio, s time da će se sadnja morati uraditi na taj način da drveće ne ugrožava instalacije koje nalaze između puta i pešačke staze. Minimalno potrebno rastojanje stabla do instalacija je od 2.0 do 2.5m, tako da će se novi drvored verovatno saditi u betonskim prstenovima koji će sprečiti kontakt sa instalacijama, a koren će moći da se razvija prema dubljim slojevima.

U prilozima više detalje o ovome.

Ličnosti: 
Custom Search