Podolci privukli novu vrstu ptica u Park prirode “Palić”

Čet, 25.05.2017 - 00:35 -- nikola.tumbas

Dana 19.05.2017. Čuvarska služba JP “Palić Ludaš” uočila je jednu Čaplju govrdarku na lokaciji Malo poljilo kod Palićkog jezera. Ptica je sve vreme boravila oko stada podolskih goveda u potrazi za hranom. Ovo je prvi nalaz ove vrste na ovom zaštićenom području.

Na ovom staništu je započeta revitalizacija 2015.godine pomoću podolskih goveda i posle dve godine stručnjaci su jako zadovoljni sa rezultatom. Verovatno je prisustvo goveda isti razlog za poljave ove vrste, Dokaz da je došlo do unapređenja staništa je i to da se ove godine na lokalitetu ponovo počela gnezditi i vrsta Crvenonogi sprudnik (Tringa totanus)

autor fotografije: Szekeres Levente

info: Szekeres Oto

Opis vrste: D.t. 45–52 cm. Naseljava deo Iberijskog poluostrva, jug Francuske, deltu Dunava, deo kaspijskog i sredozemnog primorja, veći deo Afrike, južnu i jugoistočnu Aziju, Australiju i manji deo Južne, Centralne i Severne Amerike. Naseljava močvare, vlažne livade, pašnjake i savane u ravničarskim predelima. Gnezdi se u kolonijama u trsci, na žbunju ili drveću. Ishrana se sastoji od skakavaca i drugih sitnih životinja koje najčešće lovi u blizini grupa krupnijih životinja (goveda, antilope, slonovi i dr). Evropska populacija je u blagom porastu. U Srbiji se poslednji put u malom broju gnezdila 1886. godine na Obedskoj bari, a od tada je zabeležena svega nekoliko puta, uz jedan dokazan slučaj gnežđenja. (http://bioras.petnica.rs/vrsta.php?id=37110)

 

Autor teksta: 
Fotograf: 
Custom Search