Stradanje ptica u zaštićenom području Ludoša

Pet, 18.01.2019 - 14:48 -- nikola.tumbas
Nije prijatno videti prilog
Nije prijatno videti prilog

Čuvari prirode su u obilasku jezera primetili jednu guska da leži na ledu i uspeli da je "uhvate". Imali su šta videti. Prebijene noge i ranjeno krilo je bio pokazatelj da je gusku pogodio (krivo)lovac ali kada je pala on nije smeo da je pokupi sa leda, da ne bi postao ronilac u Ludošu.

U pitanju je velika lisasta guska, koja je lovna divljač i može da se loviti ali ne na zaštičenom području, kao što je jezero Ludoš.

Drugi problem u ovom slučaju kada se tako pogođena ptica ostavi tamo gde padne je to što može da bude primećena od orlova, koji su strvinari i da bude pojedena.

Zašto je to problem?

Pa ako je sačma kojom je pogođena od olova a ne čelika, ptica će biti smrtno otrovana olovom koja je ostala u mesu ptice i eto dodatni gubitak zaštičenih orlova.

Oto Sekereš u prilogu, koji nije prijatno gledati, govori o krivolovu i posledicama istog.

Ličnosti: 
Custom Search