Brojanje šafranjike na Subotičkoj peščari

Sre, 11.03.2020 - 16:16 -- nikola.tumbas
Sandra Čokić Reh o brojanju šafranike
Sandra Čokić Reh o brojanju šafranike
Marta Dobo o brojanju šafranjike
Marta Dobo o brojanju šafranjike

Volenteri u saradnji sa zaposlenima u JP Palić Ludas ovih dana se bave prebrojavanjem procvetalih šafranjika na području Subotičke peščare. Dobra vest je da se broj populacije te zaštićene biljke kroz godine povećava.

Više i tome od Sandre Čokić RehDobo Marte u video prilozima...

 

Dodatni info sa linka - http://bioras.petnica.rs/vrsta.php?id=28031 (autor - Jožef Dožai)

Malobrojne populacije šafranjike jedino se nalaze na Subotičko-Horgoškoj peščari, na smeđem aluvijalnom i žutom eolskom pesku kao i na tresetno-humusnom zemljištu između peščanih dina. Preostali fragmenti naše populacije su u kategoriji I. stepena zaštite u okviru Predela izuzetnih odlika Subotičko-horgoška peščara sa jednom malom populacijom u formalno nezaštićenom delu. Srpska populacija šafranjike je oktobra 2002. godine intervencijom oranja pogranične zone skoro izbrisana, incident koji je uz pomoć lokalnih aktivista sprečio Pokrajinski Zavod za zaštitu Prirode.

Custom Search