Radovi na revitalizaciji parkova na Paliću u toku

Pet, 18.12.2020 - 19:57 -- nikola.tumbas
Tanja Jotanović o revitalizaciji parka na Paliću
Tanja Jotanović o revitalizaciji parka na Paliću
Tanja Jotanović o radovima na spomeniku prirode na Paliću
Tanja Jotanović o radovima na spomeniku prirode na Paliću

U toku jesenje sezone sadnje radnici JP „Palić-Ludaš“ sade sadnice drveća i žbunja u okviru revitalizacije zaštićenog područja Park prirode "Palić" i SP „Stabla hrasta lužnjaka na Paliću“.

Ove aktivnosti su predviđene Godišnjim programima upravljanja zaštićenim područjima, Rešenjima o uslovima zaštite prirode Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, Odluci o održavanju javnih zelenih površina Grada Subotice i Planom poslovanja preduzeća.

Više o ovome u prilozima sa Tanjom Jotanović.

Ličnosti: 
Custom Search