Vinko Tamaši

U vizitorskom centru na  obali jezera Ludas, održana je konferencija Šafranjika 2022, sa temom o čuvanju retke endemske bilje i revitalizaciji prostora na kojem ona raste.

U prilogu su izjave učesnika o ovoj temi koja je rađena sa kolegama iz udruženja Kiškunšag, Mađarska, koji su obrazložili svoja iskustva sa šafranjikom.

Čet, 17.11.2022 - 13:12

Današnjom press konferencijom je obeležen kraj prolekta Ecolacus na kojem su svi relevantni učesnici dali izjave i odgovarali na pitanja novinara.

Osnovno,broj invazionih vrsta riba je smanjen prilično, a kvalitet se vode popravio, jer štuka i smuđa ima u većem broju, a oni su znak kvalitetnije vode.

U prilozima govore, Marta Dobo direktorica JP PAlić Ludaš, Vinko Tamaš, stručni saradnik JP Palić Ludas,  Sonja Mandić, direktorica ZOO vrta Palić kao i Marko Stojčić koji je bio na čelu projekta Ecolacus.

Sre, 12.10.2022 - 19:43

Press konferencija sa prikazom izlova 900 kg babuški povodom završetka kampanje selektivnog izlova (peti) invazivnih vrsta riba u IV sektoru jezera Palić u 2022. godini, koji se realizovalo u sklopu Ekolakus (Ecolacus) projekta, „Zaštita biodiverziteta i voda jezera Palić i Ludaš“.

Kampanja traje od 7 do 28 februara a nastavlja se u septembru.

Do sada je izvađeno oko 200 tona ribe...

Kvaliteta vode je je još uvek u petoj kategoriji ali samo zbog jednog faktora - prozirnosti. Ostale karakteristike su mnogo bolje nego što su bile pre, navodi Stojčić.

Višeo svemu u prilozima govore Marta Dobo, direktorica JP Palić Ludas, Vinko Tamaš, stručni saradnik javnog preduzeća i Marko Stojčić...

detaljnije
Čet, 24.02.2022 - 19:54

Javno preduzeće „Palić-Ludaš“ organizovalo je posetu u zaštićenom području Predeo izuzetnih odlika „Subotička peščara“ povodom brojanja jedinki vrste šafranjika (Colchicum bulbocodium). Zbog preporuka povodom pandemije zaraznog oboljenja COVID 19, u brojanju jedinki su učestvovali samo zaposleni kod upravljača – bez predstavnika drugih organizacija, što je bio slučaj svih prethodnih godina.

Informacije o vrsti: Šafranjika je višegodišnja zeljasta biljka, visoka 8-15 cm. Ima krtolastu lukovicu sa kožastom tunikom i dva do tri lista, koji su linearno lancetasti, goli i javljaju se u proleće za vreme cvetanja (februar – mart). Cvetovi su ružičasti ili ljubičasti, retko beli. Veoma liči na srodnog mrazovca, koji je zastupljen na istom staništu,...

detaljnije
Uto, 09.03.2021 - 13:00

2. februar se obeležava kao Svetski dan vlažnih područja jer je ovog datuma, 1971. godine, usvojena Konvencija o vlažnim područjima u iranskom gradu Ramsaru. Svake godine, povodom Svetskog dana vlažnih područja, građani, vladine institucije i nevladine organizacije organizuju brojne događaje kako bi se podigla svest javnosti o vrednostima vlažnih područja, uslugama koje nam ona pružaju i potrebi zaštite.

Javno preduzeće „Palić-Ludaš“ je upravljač zaštićenog područja SRP „Ludaško jezero“, jezero je postalo Ramsarski lokalitet još 1977. godine, među prvima u nekadašnjoj Jugoslaviji, zajedno sa Skadarskim jezerom i Obedskom barom.

Zaposleni Upravljača su sa medijima događaj obeležiti...

detaljnije
Uto, 02.02.2021 - 23:48

JP „Palić-Ludas“ organizovalo je konferenciju za medije povodom početka selektivnog izlova invazivnih vrsta riba u IV sektoru jezera Palić, koji se realizuje u sklopu KfW projekta „Zaštita biodiverziteta i voda jezera Palić i Ludaš“.

Izjave u prilogu...

Čet, 06.08.2020 - 14:04

Detalji sa seminara IPA projekta "Održivo upravljanje vodenim staništima prekograničnog sliva jezera Palić-Ludaš" (Sustainable wetland management of the Transboundary Palic-Ludas catchment area) SweM-PaL HUSRB/1602/12/0014.

Pet, 13.09.2019 - 23:15

U prilozima o dešavanjima u kampu govore volonteri Jana i Parido, Milan Vukotić i Sandra Čokić Reh ispred JP Palić Ludaš.

Sre, 11.09.2019 - 18:41

JP „Palić-Ludaš“ organizovalo je prezentaciju rada Istraživačko-edukativnog kampa u sklopu Interreg-IPA CBC projekta Оdrživо uprаvlјаnjе vodenim stаništimа prеkоgrаničnоg sliva јеzеrа Pаlić i Ludаš (HUSRB/1602/12/0014 SWeM-PaL), u periodu od 15-21. juna 2019. na zaštićenim područjima u okolini Subotice.
Učesnici kampa su bili biti učenici i profesori Hemijsko-tehnološke Škole Subotica, studenti i profesori Građevinskog Fakulteta Subotica i Nacionalnog fakulteta javne službe (Baja, Mađarska). 

Program kampa je bio multidisciplinaran. Učesnici su imali mogućnost da se upoznaju sa prirodnim vrednostima okolnih zaštićenih područja, sa akcentom na važnost ekosistemskih usluga koje nam pružaju vlažna/vodena staništa....

detaljnije
Čet, 20.06.2019 - 18:56

U okviru dugogodišnje dobre saradnje upravljača zaštićenih područja u okolini Subotice, Javnog preduzeća „Palić – Ludaš“ i Nacionalnog parka „Kiškunšag“ iz Mađarske, održana je tradicionalna razmena čuvarske i stručne službe, posetom kolega iz mađarskog nacionalnog parka.

Tokom boravka, obe stručne i čuvarske službe su obišle zaštićena područja, zajedno učestvovale u monitoringu strogo zaštićenih i zaštićenih vrsta biljaka i životinja, unošenju podataka u karte, uklanjanju otpada i sprovođenju mera aktivne zaštite prirode. Poslednjeg dana boravka, 22. maja, je obeležen Međunarodni dan biodiverziteta, markiranjem ptica na jezeru Ludaš.

Analizirajući rezultate sa terena, zaključak je da mere aktivne zaštite prirode...

detaljnije
Čet, 23.05.2019 - 13:50
Custom Search
Subscribe to Vinko Tamaši