Brojanje zaštićene lepotice Subotičke peščare

Uto, 09.03.2021 - 13:00 -- nikola.tumbas
Sandra Čokić Reh
Sandra Čokić Reh
Marta Dobo o brojanju šafranjike
Marta Dobo o brojanju šafranjike

Javno preduzeće „Palić-Ludaš“ organizovalo je posetu u zaštićenom području Predeo izuzetnih odlika „Subotička peščara“ povodom brojanja jedinki vrste šafranjika (Colchicum bulbocodium). Zbog preporuka povodom pandemije zaraznog oboljenja COVID 19, u brojanju jedinki su učestvovali samo zaposleni kod upravljača – bez predstavnika drugih organizacija, što je bio slučaj svih prethodnih godina.

Informacije o vrsti: Šafranjika je višegodišnja zeljasta biljka, visoka 8-15 cm. Ima krtolastu lukovicu sa kožastom tunikom i dva do tri lista, koji su linearno lancetasti, goli i javljaju se u proleće za vreme cvetanja (februar – mart). Cvetovi su ružičasti ili ljubičasti, retko beli. Veoma liči na srodnog mrazovca, koji je zastupljen na istom staništu, ali cveta u jesen. Nizijska forma šafranjike je endemit Panonske nizije. Vrsta je zaštićena Pravilnikom o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva - Prilog I – strogo zaštićene vrste (Službeni glasnik Republike Srbije, br. 05/10; 5/2010; 47/2011; 32/2016 i 98/2016).

Zašto je značajno prebrojavanje:

Brojanje jedinki je značajno zbog praćenja stanja – kako staništa, tako i same vrste. Ustanovljavanjem trenda populacije, videćemo koliko brzo napreduje revitalizacija šumostepskih staništa i da li su i koliko aktivnosti na merama aktivne zaštite prirode, koje upravljač realizuje od 2008. godine, efikasne.

Sakupljeni podaci su osnova za izradu strategije zaštite lokalne subpopulacije šafranjike. Snimljeno stanje je osnova za dalji monitoring i mogućnost uključivanje naših institucija u međunarodne projekte (Direktiva o staništima i vrstama).

Poređenjem svih dostupnih podataka dosadašnjih istraživanja se dokazalo, da je populacija uz vodotok Kireš najbrojnija u Panonskom biogeografskom regionu (područje Mađarske, istočne Rumunije i severni deo Srbije).

Na području Mađarske sve populacije su male, brojnost jedinki šafranjike samo na jednom lokalitetu je veća od 1000 jedinki. To ukazuje na značaj aktivnosti naše zemlje i na povećanu odgovornost zbog očuvanja ove vrste unutar Panonskog regiona. Zaštita populacije uz vodotok Kireš zahteva međunarodnu saradnju i koordinirane aktivnosti Upravljača sa obe strane granice.

Detaljnije o ovome u  izjavama u prilogu.

Custom Search