Na Ludošu obeležen Međunarodni dan biodiverziteta

Čet, 23.05.2019 - 13:50 -- nikola.tumbas
Prstenovanje ptica na jezeru Ludas
Prstenovanje ptica na jezeru Ludas
Zvuci žaba na Ludošu
Zvuci žaba na Ludošu

U okviru dugogodišnje dobre saradnje upravljača zaštićenih područja u okolini Subotice, Javnog preduzeća „Palić – Ludaš“ i Nacionalnog parka „Kiškunšag“ iz Mađarske, održana je tradicionalna razmena čuvarske i stručne službe, posetom kolega iz mađarskog nacionalnog parka.

Tokom boravka, obe stručne i čuvarske službe su obišle zaštićena područja, zajedno učestvovale u monitoringu strogo zaštićenih i zaštićenih vrsta biljaka i životinja, unošenju podataka u karte, uklanjanju otpada i sprovođenju mera aktivne zaštite prirode. Poslednjeg dana boravka, 22. maja, je obeležen Međunarodni dan biodiverziteta, markiranjem ptica na jezeru Ludaš.

Analizirajući rezultate sa terena, zaključak je da mere aktivne zaštite prirode izuzetno povoljno utiču na biološku raznovrsnost – biodiverzitet – na zaštićenim područjima Subotice. Broj gnezdećih parova crnoglavog galeba (Larus melanocephalus) na Paliću je udvostručen za samo par godina. Na Ludaškom jezeru se broj čaplji iz godine u godinu povećava – kako gnezdećih parova, tako i novih vrsta čaplji koje se pojavljuju i gnezde. Ove godine je prvi put evidentirano gnežđenje patke kašikare (Platalea leucorodia) na Ludašu, što je izuzetno važan nalaz koji ukazuje na to da sprovođenje zakona i podzakonskih akata (uredbe o zaštiti) u smislu zabrane ulaska čamcima u jezero tokom perioda gnežđenja ptica (do.1. jula), ima pozitivan efekat.

 

info: Sandra Čokić Reh

Autor teksta: 
Custom Search