Subotica.info on Facebook Subotica.info Google+ page Subotica.info Twitter Subotica.info YouTube channel Email Subotica.info Subotica.info RSS feed

Svečana sednica povodom 56 godina Ekonomskog fakulteta

Čet, 19.05.2016 - 11:34 -- nikola.tumbas
Nenad Vunjak U Bujanovcu studenti za vikend uče srpski jezeik
Nenad Vunjak U Bujanovcu studenti za vikend uče srpski jezeik

Nekoliko detalja sa obeležavanje godišnjice Ekonomskog fakulteta 18.maja.

U prilogu govori dekan fakulteta prof. dr Nenad Vunjak.