Subotica.info on Facebook Subotica.info Google+ page Subotica.info Twitter Subotica.info YouTube channel Email Subotica.info Subotica.info RSS feed

Kritičar i problem vrednovanja umetničkog dela

Sre, 15.11.2017 - 09:11 -- darko.kovacevic

U ponedeljak, 13. 11. 2017. godine, u Gimnaziji ,,Svetozar Marković” u Subotici, u klubu 23, održana je tribina na temu: Kritičar i problem vrednovanja umetničkog dela.

O problemu vrednovanja umetničkog dela, s posebnim osvrtom na književno delo, govorili su: prof. dr Sreten Petrović, prof. dr Slobodan Vladušić, doc. dr Una Popović i dr Aleksandar Stevanović. Tribinu je, u saradnji sa Srpskim filozofskim društvom, organizovao i vodio Dragan Krstić, profesor filozofije.

Na početku tribine profesor Dragan Krstić je otvorio niz pitanja (oslanjajući se na mišljenja poznatih filozofa-estetičara, teoretičara, kritičara i umetnika poput Deni Didroa, Nikolaja Berđajeva, Tomasa Sternsa Eliota, Ivana Fohta, Milana Rankovića, Dragana Jeremića, Oskara Vajdla, Bjelinskog itd) koja se odnose na zadatak i cilj umetničke kritike, granice kritike, najveći uspeh kritičara, odnos umetničke kritike i estetike, kriterijume za vrednovanje unetničkog dela itd., koja su inspirativno delovala na uvodna
izlaganja gostiju tribine.

Profesori: Sreten Petrović, Una Popović i Aleksandar Stevanović su problem vrednovanja umetničkog dela posmatrali iz ugla filozofa-estetičara, a profesor Slobodan Vladušić iz ugla književnog kritičara, što je izazvalo veliku pažnju subotičkih gimnazijalaca i prisutnih profesora.

U drugom delu tribine radoznali gimnazijalci su gostima postavljali konkretna pitanja.

Autor teksta: 
Fotograf: