IPA projekt održivog upravljanja sliva Palić-Ludaš

Čet, 31.05.2018 - 12:38 -- nikola.tumbas

U toku je prekogranični IPA projekt sa Mađarskom čiji je cilj održivo upravljanje sliva Palić-Ludaš. U IPA projektu „Održivo upravljanje vodnim staništima prekograničnog sliva jezera Palić – Ludaš“ kao partner mađarskoj strani se pojavljuje JP „Palić Ludaš“čiji deo sredstava od 75.000 evra je namenjen za istraživanje na zaštićenim područjima, kao i adapataciju staklenika gde bi se gajile autohtone biljke sa ovog područja.

Projekt traje do 30. septembra 2019, a nosilac projekta je Građevinski fakultet, gde je ukupna vrednost oko od 448.000 eura, dok EU daje lavovski deo od oko 380.000 eura.

Custom Search