Subotica.info on Facebook Subotica.info Google+ page Subotica.info Twitter Subotica.info YouTube channel Email Subotica.info Subotica.info RSS feed

Poseta studenata Univerziteta Novi Sad Subotici

Uto, 14.11.2017 - 17:07 -- nikola.tumbas
Snježana Mitrović o poseti studenata FTN Arhus centru Subotica
Snježana Mitrović o poseti studenata FTN Arhus centru Subotica

Regionalni Arhus centar Subotica je već nekoliko godina nezaobilazna tačka programa studijskog putovanja studeneta Fakulteta tehničkih nauka novosadskog Univerziteta. Danas, 13. novembra 2017. godine, nakon obilaska gradskog prečistača otpadnih voda, buduće inženjere zaštite životne sredine, pozdravila je, Snježana Mitrović, rukovodilac Arhus centra i Udruženja TERRA’S koja je, između ostalog, rekla da je sada već tradicionalna poseta dokaz značaja postojanja ovakvih organizacija koje mladima pružaju informaciju i neformalan oblik obrazovanja.

Da bi spoznali važnost primene Zakona o Arhuskoj konvenciji u praksi, prikazan im je film u kojem je poseban akcenat dat na oblast upravljanja otpadom: kako se rešavaju problemi građana, ali i o Regionalnoj deponiji Subotica koja bi trebalo da krene u probni rad početkom 2018. godine.

Emitovan im je i film “Prošlost, sadašnjost i budućnost Palićkog i Ludaškog jezera”, autora Nikole Tumbasa. To je bio uvod u stručno predavanje, Mišela Rohmana, diplomirani hidrolog,  koji je došao u Suboticu 2011. godine preko projekta nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ), angažovanog kao savetnik za sanaciju jezera Palić i Ludoš pri preduzeću „Park Palić“. Između ostalog. osvrnuo se na potpisan sporazum o finansiranju predloženih mera iz „Plana za unapređenje ekološkog stanja Palićkog jezera i njegove okoline“, a ukupna vrednost investicije je 7,5 miliona evra, od čega je donacija Vlade Nemačke 6,5 miliona evra. Ukazao je na dosadašnje aktivnosti od sprovođenja eksproprijacije zemljišta oko jezera do sanitarnog izlova ribe koja je pokazala katastrofalne rezultate: više od 90% je invazivna vrsta ribe babuška. Kako je rekao, dosta je urađeno, ali se nalazimo pred još većim izazovima kada počne sprovođenje investicije.

 

Na kraju je usledila diskusija i razgovor predavača sa studentima, koje je interesovalo kako se rešavaju ekološki problemi građana, koji su planovi sa postojećom gradskom deponijom kada se završi Regionalna i sl. Snježane Mitrović, im je pojasnila proceduru uspostavljanja kontakta sa javnošću i šta je lobiranje, kao i to da kapacitet i rad udruženja građana, zavisi od podrške koju trenutno Udruženje TERRA’S ima od Ministarstva zaštite životne sredine preko projekta “Implementacija Arhuske konvencije u oblasti upravljanja otpadom”.

 

 

 

Projekat “Implementacija Arhuske konvencije u oblasti upravljanja otpadom” Udruženja TERRA’S podržan od strane Ministarstva zaštite životne sredine.

 

Autor teksta: 

Više o ovoj temi...

Snježana Mitrović, danas je ispred Arhus centra Subotica, prezentovala rezultate dvomesečnog projekta koji je rađen u saradnji sa Ministarstvom   zažtite životne sredina, odnosno implementacije arhuske konvencije zaštite životne sredine u okviru upravljanja otpadom.

Post date: Čet, 30.11.2017 - 20:45

Izuzetno interesovanje je izazvala radionica koju je 28.11.2017. organizovalo Udruženje TERRA’S na temu upoznavanja sa izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom iz decembra 2016. godine u kojem je najviše promena u vezi izveštavanja o otpadu i bazi podataka. Takođe, je značajan Član 75. za proizvođača, vlasnika i/ili drugog držaoca otpada, izuzev domaćinstva, koji je dužan da vodi i čuva dnevnu evidenciju o otpadu i dostavlja redovni godišnji izveštaj Agenciji za zaštitu životne sredine, kao i za pravna lica, odnosno preduzetnike koji učestvuju u prometu otpada, te su dužni da dostavljaju podatke o vrsti i količini otpada, uključujući i sekundarne sirovine koje su stavljene u promet, na propisan način.

O svemu ovome su govorili...

detaljnije
Post date: Uto, 28.11.2017 - 23:45

Udruženje TERRA’S organizovalo je  okrugli sto u ponedeljak, 27. novembra 2017. godine, sa ciljem da se odgovori na niz pitanja u vezi za izazovima sa kojima ćemo se suočavati svi u sistemu upravljanja otpadom imajući u vidu preuzete obaveze Srbije u procesu pridruživanja Evropskoj uniji, posebno uloge lokalnih samouprava.

Tema je bila i izgradnja Regionalne deponije Subotica, koja je pri kraju i uskoro bi trebo da se izvrši tehnički prijem.

A zanimljiv deo je bila i diskusija o "edukaciji" stanovništa vezano za selektiranje otpada - recikliranje, koje je sada aktuelno u EU, jer regionalne deponije su kod njih sada već stvar pošlosti.

Zvučni zapis diskusije u prilogu.

 

Uvodničari:

  • „Regionalni sistem upravljanja...
detaljnije
Post date: Uto, 28.11.2017 - 23:30

Kroz Javne radove i projekat “Implementacija Arhuske konvencije u oblasti upravljanja otpadom”, predviđeno je anketno istraživanje koje je u toku. Obuhvatiće se 20-30 domaćinstava, turističkih i drugih preduzeća na Paliću, kao i u MZ „Šupljak“ gde su poljoprivrednici čija su imanja uz vodu jezera. Rezultati istraživanja će biti smernica kako da se bolje osmisli upravljanje otpadom i efikasnije reši problem divljih deponija. Na osnovu dosadašnjih ispitanika, može se konstatovati da većina poljoprivrednika ambalažu od pesticida ili hemijskih zaštitnih sredstava baca u kontejnere, ali ima i onih koji ih spaljuju. Svesni su da je to ekološki problem, ali i spremni da učestvuju u sigurnom odlaganju opasnog otpada u skladu sa odlukom lokalne samouprave.

... detaljnije
Post date: Čet, 23.11.2017 - 13:43

Sakupljanjem otpada na obali “Žedničkog kanala” nadomak Bačke Topole, Udruženje TERRA’S je realizovalo četvrtu, poslednju akciju uređenja divljih deponija u sklopu Javnih radova što je podržano od strane Nacionalne službe za zapošljavanje preko projekta “Uređivanjem do očuvanja prirode”.

Akcijaši su bili prijatno iznenađeni koliko je čistija obala u odnosu na avgust kada je sprovedena prva akcija. Međutim, i pored toga sakupljeno je više od 20 kg otpada od čega je 12 kg reciklabilni materijal (9 kg PET-a i 3kg limenki). Kada se sumiraju sve realizovane akcije, sakupljeno je 46 kg PET ambalaže i 15 kg limenki i lima, što iznosi 1.900,00 dinara. Udruženje TERRA’S i partner na projektu, operater “Eco Fenix B Tim” su se dogovorili da se ova...

detaljnije
Post date: Uto, 07.11.2017 - 22:12