Subotica.info on Facebook Subotica.info Google+ page Subotica.info Twitter Subotica.info YouTube channel Email Subotica.info Subotica.info RSS feed

Zajednička platforma za edukaciju građana

Pet, 24.03.2017 - 18:32 -- darko.kovacevic
Kolekcija članaka: 

Представници јавног и цивилног сектора у Суботичком региону за управљање отпадом постигли јуче договор о заједничкој платформи за континуирану едукацију грађана, у циљу подизања јавне свести и информисања грађана о неопходности партиципације у успостављању одрживог регионалног концепта управљања отпадом.

Представници невладиних организација, Одељења за управљање отпадом и Одсека за праћење спровођења пројеката финансираних из фондова ЕУ Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Града Суботица, “Регионалне депоније” д.о.о. и пројекта Европске Уније “Изградња Регионалног центра за управљање отпадом у Суботичком региону” разговарали су о унапређењу сарадње у вези са промоцијом новог система управљања отпадом који очекује град Суботицу и општине Чока, Сента, Бачка Топола, Нови Кнежевац, Мали Иђош и Кањижа.

На округлом столу “Иницијатори промена”, које су организовали ЕУ пројекат и предузеће “Регионална депонија” д.о.о, договорено је да се потпише Меморандум о сарадњи који подразумева низ акција усмерених на квалитетно и правовремено информисање грађана. У отвореној размени идеја, иницирано је креирање заједничких механизама координације активности на континуираној едукацији грађана, који треба да омогуће лакше усвајање нових навика и ефикаснији прелазак на нови заокружени систем збрињавања отпада.

Радови на изградњи депоније су у поодмаклој фази и сада је право време да се становништво упозна  са будућим системом прикупљања, селекције и даље прераде отпада, као и са свим новинама које ће нови начин решавања ових комуналних проблема донети региону.

Округли сто је искоришћен као добра прилика и да се представници невладиног сектора информишу о свим аспектима управљања отпадом у Србији и планираним припремама за дефинисање преговарачке позиције Републике Србије у области управљања отпадом са циљем отварања Поглавља 27, које се односи на заштиту животне средине.

Представљена и ажурирана Студија о процени утицаја на животну средину регионалног постројења за третман и одлагање отпада на локацији Биково.

*

Predstavnici javnog i civilnog sektora u Subotičkoj regiji za gospodarenje otpadom postigli su jučer dogovor o zajedničkoj platformi za kontinuiranu edukaciju građana, u cilju podizanja javne svijesti i informiranja građana o neophodnosti participacije u uspostavljanju održivog regionalnog koncepta gospodarenja otpadom.

Predstavnici nevladinih organizacija, Odjela za gospodarenje otpadom i Odsjeka za praćenje provedbe projekata financiranih iz fondova EU Ministarstva poljoprivrede i zaštite okoliša, Grada Subotice, „Regionalnoga deponija“ d.o.o. i projekta Europske unije „Izgradnja Regionalnog centra za gospodarenje otpadom u Subotičkoj regiji“ razgovarali su o unaprjeđenju suradnje u svezi s promocijom novog sustava gospodarenja otpadom koji očekuje grad Suboticu i općine Čoka, Senta, Bačka Topola, Novi Kneževac, Mali Iđoš i Kanjiža.

Na okruglom stolu „Inicijatori promjena“, koje su organizirali EU projekt i poduzeće „Regionalni deponij“ d.o.o, dogovoreno je da se potpiše Memorandum o suradnji koji podrazumijeva niz akcija usmjerenih na kvalitetno i pravodobno informiranje građana. U otvorenoj razmjeni ideja, inicirano je kreiranje zajedničkih mehanizama koordinacije aktivnosti na kontinuiranoj edukaciji građana, koji trebaju omogućiti lakše usvajanje novih navika i učinkovitiji prelazak na novi zaokruženi sustav zbrinjavanja otpada.

Radovi na izgradnji deponija su u poodmakloj fazi i sada je pravo vrijeme da se stanovništvo upozna s budućim sustavom prikupljanja, selekcije i daljnje prerade otpada, kao i sa svim novostima koje će novi način rješavanja ovih komunalnih problema donijeti regiji.

Okrugli stol je iskorišten kao dobra prilika i da se predstavnici nevladinog sektora informiraju o svim aspektima gospodarenja otpadom u Srbiji i planiranim pripremama za definiranje pregovaračke pozicije Republike Srbije u području gospodarenja otpadom, s ciljem otvaranja Poglavlja 27 koje se odnosi na zaštitu okoliša.

Predstavljena i ažurirana Studija o procjeni utjecaja na okoliš regionalnog postrojenja za tretman i odlaganje otpada na lokaciji Bikovo.

*

A szabadkai hulladékgazdálkodási régió köz- és civil szektorának képviselői tegnap megállapodtak abban, hogy közös platformot indítanak a lakosság folyamatos oktatására, tájékoztatására és a fenntartható regionális hulladékgazdálkodás szükségességének tudatosítására.

A civil szervezetek, a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Minisztérium Hulladékgazdálkodási Főosztályának és az Uniós Pénzalapokból Finanszírozott Projekteket Követő Részlegének, Szabadka Város Önkormányzatának, a Regionális Hulladéktároló Kft. és az Európai Unió “Regionális hulladékgazdálkodási központ építése a Szabadkai körzetben” projektumának képviselői megbeszélést folytattak a Szabadkán, Csókán, Zentán, Topolyán, Törökkanizsán, Kishegyesen és Magyarkanizsán bevezetendő új hulladékgazdálkodási rendszer bemutatásával kapcsolatos együttműködés fejlesztéséről.

A “Változások kezdeményezői” kerekasztal beszélgetésen, amit az EU projekt és a Regionális Hulladéktároló Kft. szerveztek, megállapodás született arról, hogy együttműködési megállapodást írnak alá, amely egy egész sor akciót irányoz elő a polgárok tájékoztatására. A nyílt eszmecsere során a résztvevők kezdeményezték, hogy közös mechanizmusokat hozzanak létre a lakosság folyamatos oktatására irányuló aktivitások koordinálására, amelyek lehetővé tennék az új szokások könnyebb elsajátítását és az új hulladékkezelési rendszerre való hatékonyabb áttérést.

A hulladéklerakó építése más javában folyik, és végső ideje, hogy a lakosságot megismertessük a hulladék begyűjtésének, szelektálásának és újrahasznosításának leendő rendszerével, továbbá mindazokkal az újdonságokkal, melyekkel a régió a kommunális gondok megoldásának új megközelítése folytán szembesül majd.

A kerekasztal beszélgetés jó alkalmat nyújtott arra is, hogy a civil szervezetek képviselői tájékozódjanak a szerbiai hulladékgazdálkodás valamennyi aspektusáról, és Szerbia tárgyalási pozíciójának definiálására tervezett előkészületekről a hulladékgazdálkodás terén, a környezetvédelemre vonatkozó 27. fejezet végrehajtása érdekében.

Bemutatásra került a békovai regionális hulladékkezelési és hulladéktárolási üzem környezeti hatástanulmánya is.

Ličnosti: 
Fotograf: 

Više o ovoj temi...

Gradonačelnik Subotice Jene Maglai sa saradnicima razgovarao je danas, u Gradskoj kući,  sa državnim sekretarom u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine Stanom Božović. Centralna tema sastanka odnosila se na projekat „Izgradnja regionalnog sistema za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom za grad Suboticu i opštine Bačka Topola, Senta, Kanjiža, Čoka, Mali Iđoš i Novi Kneževac”. Sa izgradnjom Regionalne deponije, kako je rečeno nakon sastanka, trebalo bi da se krene u junu ove godine, a rok za završetak radova je 28. januar 2017. godine. Za izvođača radova izabrana je italijanska kompanija koja će za podizvođače angažovati domaće građevinske firme.

Stana Božović je izjavila da je Evropska unija za realizaciju ovog projekta obezbedila 21 milion evra, Ministarstvo...

detaljnije
Post date: Sre, 25.03.2015 - 23:47

Danas je u Plavoj sali Gradske kuće, potpisan se ugovor o pristupanju novog člana (Novi Kneževac) i povećanju osnovnog kapitala novim ulogom Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom "Regionalna deponija" Subotica. Ugovor je potpisao gradonačelnik Modest Dulić, u ime grada Subotice, i predsednici opština članova Društva (Bačka Topola, Kanjiža, Mali Iđoš, Čoka, Senta, Novi Kneževac)

No, važnija vest je da će uskoro početi građevinski radovi na prostoru predviđenom za Regionalnu deponiju, (MZ Bikovo) jer je najzad završena papirologija i tenderi su objavljeni, što znači da su obezbeđena nepovratna sredstva iz IPA fondova u iznosu od 17 miliona, 3,2 miliona...

detaljnije
Post date: Čet, 07.11.2013 - 15:38

Diskusija o primedbama i predlozima na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Izgradnja Regionalne deponije u Subotici

U prostorijama Regionalnog Arhus centra Subotica, 25. juna, je održana diskusija o primedbama i predlozima na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Izgradnja Regionalne deponije u Subotici, katastarska parcela broj 2653 k.o. Bikovo. Studija je izrađena od strane "Hidrozavoda DTD" za studije, istraživanja, projektovanje i inženjering iz Novog Sada i nalazila se na javnom uvidu od 5. do 25. juna 2012. godine u Službi za zaštitu životne sredine i održivi razvoj GU Subotica. Projekat je finansiran od strane Evropske unije (IPA, prva komponenta) i od velikog je značaja za ceo region, a posebno za Suboticu koja će biti...

detaljnije
Post date: Pon, 25.06.2012 - 15:58
photo: K.Andrea

Subotica i pet opština grade deponiju na Bikovačkom putu

Fond za zaštitu životne sredine izdvojio je 5,5 miliona dinara za istraživačke radove i nulto merenje vode, zemlje i vazduha, a izabrana lokacija kod Bikova je u državnom vlasništvu.

Sve dok Vlada Srbije pre dva meseca nije donela konačnu Odluku na kom mestu će biti građena savremena regionalna deponija za Suboticu i opštine Senta, Kanjiža, Bačka Topola, Mali Iđoš i Čoka, u naseljima Bikovo, Orom i Verušić građani su negodovali, jer nisu želeli takvo postrojenje u blizini svojih kuća. Kada je 8. jula za gradnju Centra za upravljanje otpadom izabran Bikovački put, prostor između sela Bikovo i Orom, preduzeće koje je osnovano pre tri godine da bi realizovalo projekat, aktivno je krenulo u pripremu...

detaljnije
Post date: Pet, 24.09.2010 - 09:10

Pionirski poduhvat gradnje regionalne deponija danas je dobio novi nastavak sa novom prezentacijom "Generalnog projekta sa prethodnom studijom opravdanosti za regionalnu deponiju u Subotici".  Prezentaciju su održali predstavnici projektantske kuće "Hidrozavod DTD" Novi Sad, Nemanja Stanić (dipl.inž.geologije) i Nikola Zrnić (dipl.inž.građ.).

Andrea Kikić, direktorica "Regionalne deponije", je navela, što je poznato od ranije, da je Zavod za urbanizam svojevremeno odredio dve potencijalne pozicije za deponiju. Jedna pokraj Azotare i drugu na dva kilometra od Oroma.

Svojevremeno moguće lociranje deponije "na Verušiću" je izazvalo veliko nezadovoljstvo meštana toga dela da je na kraju to na kraju preraslo u političko...

detaljnije
Post date: Pon, 10.05.2010 - 10:00