Podrška održavanju sajamskih manifestacija i izložbi privrednog karaktera

Uto, 12.02.2019 - 16:06 -- nikola.tumbas

Član Gradskog veća zadužen za oblast privrede Akoš Ujhelji uručio je ugovore o dodeli sredstava za realizaciju projekata u oblasti ostvarivanja javnog interesa putem organizovanja i održavanja sajamskih manifestacija i izložbi u 2018. godini na teritoriji grada Subotice. Na prigodnoj svečanosti, održanoj u Plavoj sali Gradske kuće, ugovori su dodeljeni predstavnicima osam udruženja koja su pravo na bespovratna sredstva ostvarili po Konkursu za refinansiranje troškova organizovanja i održavanja sajamskih manifestacija i izložbi u 2018. godini, u ukupnom iznosu od 2,5 miliona dinara.

Akoš Ujhelji je, obraćajući se medijima, izjavio da je 6. decembra 2018. godine raspisan konkurs za refinansiranje troškova održavanja sajamskih manifestacija i izložbi privrednog karakter, da je za tu namenu iz gradskog budžeta u prošloj godini opredeljeno 2,5 miliona dinara i da je bespovratna sredstva dobilo osam udruženja, od deset, koliko ih se ukupno prijavilo na konkurs.

Sredstva za finansiranje projekata putem refundacije, istakao je, predviđena su za projekte orijentisane na ekonomsku, socijalnu i ekološku dimenziju u oblasti organizovanja sajamskih manifestacija u formi sajmova i izložbi, u vezi promovisanja organske prozivodnje hrane, promovisanja društvenog ujedinjenja, povećavanje produktivnosti resursa kroz kreiranje uslova za zapošljavanje, uz uslov da imaju edukativni karakter.

Projektne aktivnosti realizovane su u periodu 1. maj – 31. oktobar 2018. godine na teritoriji grada Subotice. Maksimalni iznos koji se refundira po udruženju je 400.000 dinara.

Odluka o dodeli sredstava za realizaciju projekata u oblasti ostvarivanja javnog interesa putem organizovanja i održavanja sajamskih manifestacija i izložbi u 2018. godini na teritoriji grada Subotice doneta je 5. februara 2019. godine, na predlog Komisije za vrednovanje i rangiranje podnetih prijava i evaluaciju realizovanih aktivnosti.

Sredstva su dodeljena Udruženju za razvoj zajednice Ludoš, za projekat „Festival belog luka i Dani sela na Ludošu“; Udruženju za brigu žena i trudnica „Anahitas“ („Angel dreams“ Ekspo za bebe, mame i trudnice); Hrvatskom kulturno-prosvetnom društvu „Matija Gubec“ iz Tavankuta (VIII Tavankutski festival voća i autohtonih rukotvorina); Udruženju „Terras“ (XIV Međunarodni festival organskih proizvoda „Biofest 2018“; Roži Šandor, iz Hajdukova (50. jubilarni berbanski dani u Hajdukovu); Udruženju pčelara „Pčela“ Subotica (XXII Dani pčelarstva); Udruženju odgajivača svinja „Bajmok“ (VIII Dani farmera) i Udruženju za razvoj naselja peščarske visoravni (Peščarski skup).

Tagovi: 
Autor teksta: 
Custom Search