Subotica.info on Facebook Subotica.info Google+ page Subotica.info Twitter Subotica.info YouTube channel Email Subotica.info Subotica.info RSS feed

Bazna stanica VIP Mobile na Otvorenom univerzitetu ne ugrožava životno okruženje

Uto, 15.11.2016 - 20:01 -- nikola.tumbas
Ana Đukić o zračenjima nad Otvorenim univerzitetom
Ana Đukić o zračenjima nad Otvorenim univerzitetom

NAJVIŠE PREDMETA ZA BAZNE STANICE MOBILNE TELEFONIJE

U poslednjih par godina Odsek za zaštitu životne sredine i održivi razvoj putem Internet strane Gradske uprave Subotica ili elektronskom poštom obaveštava javnost, pa tako i Regionalni Arhus centar Subotica, TERRA'S i mesne zajednice, o različitim informacijama o svom radu. U ovoj godini prosleđeno je oko 100 obaveštenja od čega se više od 45 zahteva odnosE na davanje saglasnosti na studiju ili odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu.

Nakon urađene studije o proceni uticaja na životnu sredinu, rešenja je dobilo njih 7-8, a to su fabrika stočne hrane, tovilišta za svinje, stanice za gorivo itd, rekla je, Snježana Mitrović, rukovodilac Udruženja TERRA'S i Arhus centra Subotica i dodala da prema njihovoj evidenciji desetak njih nije trebalo da radi studiju o proceni uticaja na životnu sredinu, a to su poljoprivredni, ekonomski i drugi objekti, izgradnja kanalizacione mreže, vodozahvat i slično. 

Najviše zahteva u ovoj godini je bilo u vezi sa postavljanjem ili proširenjem postojećih baznih stanica mobilne telefonije (20), od kojih je polovina dobila saglasnost. U skladu sa Zakonom o proceni uticaja na životnu sredinu, u prostorijama Odseka za zaštitu životne sredine i održivi razvoj Gradske uprave Subotica, 14. novembra, je održana prezentacija projekta „Bazne stanice mobilne telefonije“ koja se nalazi na objektu zgrade Otvorenog univerziteta.

Ispred nosioca projekta „VIP MOBILE“, studiju je prezentovala Ana Đukić koja je na kraju, između ostalog, iznela sledeći zaključak:

  • Uzimajući u obzir rezultate proračuna nivoa elektromagnetne emisije koja potiče od baznih stanica operatera VIP MOBILE, može se zaključiti da maksimalne vrednosti unutar analiziranih objekata na nivou tla, van kontrolisane zone, ne prelazi 10% referentnih vrednosti propisanih Pravilnikom.
  • Na osnovu proračuna nivoa elektromagnetne emisije koja potiče od bazne stanice na zgradi Otvorenog univerziteta može se zaključiti da je ukupni faktor izloženosti u svim zonama u kojima je izvršen proračun manji od 1, te se ova bazna stanica može koristiti na navedenoj lokaciji.
  • Na osnovu izvedene analize uticaja na životnu sredinu, takođe, se može zaključiti da ispitivana bazna stanica svojim radom ne ugrožava životno okruženje.

I pored obaveštavanja, niko sem predstavnika TERRA'S i Arhus centra nije prisustvovao javnoj prezentaciji. S tim u vezi u pripremi je seminar za predstavnike mesnih zajednica, a održaće se u sali 212 na prvom spratu Otvorenog univerziteta, u petak, 25. novembra 2016. godine u 13 časova. Cilj predavanja će biti da se upoznaju sa Zakonom o Arhuskoj konvenciji, a posebno sa Zakonom o proceni uticaja na životnu sredinu. Naime, mesne zajednice najčešće reaguju tek kada se pojavi problem, a to je kada počnu radovi na nekom objektu, čija lokacija ne odgovara građanima.

Organizator je Udruženje TERRA’S u saradnji sa Regionalnim Arhus centrom Subotica, preko projekta “Značaj informisanja i učešća građana u odlučivanju za unapređivanje životne sredine” podržan od strane Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i životnu sredinu, Grada Subotice i OEBS, Misija u Srbiji.

Autor teksta: