Subotica.info on Facebook Subotica.info Google+ page Subotica.info Twitter Subotica.info YouTube channel Email Subotica.info Subotica.info RSS feed

Građani traže informaciju, ali i sučeljavanje predloga u vezi sa sanacijom jezera

Pon, 30.10.2017 - 23:36 -- nikola.tumbas
Branko Buljovčić  Želja za pomeranjem zaštitnog pojasa
Branko Buljovčić Želja za pomeranjem zaštitnog pojasa
Snježana Mitrović Da li se mogu približiti stavovi građana i struke
Snježana Mitrović Da li se mogu približiti stavovi građana i struke

Tokom prošle nedelje, 27.okt. Snježana Mitrović (Udruženje TERRA’S), obišla je sa Brankom Buljovčićem, nekoliko parcela u nizu na jugozapadnoj obali četvrtog sektora jezera Palić koja su tik uz jezero, da bi čula pitanje o tome da li bi se zaštitni pojas na tom delu obale mogao pomeriti, iza dotičnih parcela.

***

Stanovnici čija su dvorišta i objekti uz samo jezero Palić se pitaju da li se može napraviti izuzetak i da im se ne oduzima zemljište? Ovim povodom će Udruženje TERRA’S pokušati upriličiti susret zainteresovanih građana sa predstavnicima Gradske uprave Subotica. Naime,u toku je eksproprijacija oko Palića i Ludaša u cilju podizanja tzv. “zelenog zaštitnog pojasa”. To su mere u skladu sa “Platformom za unapređenje ekološkog statusa jezera Palić i njegove okoline” u kojoj se navodi:

1.5.1. Formiranje priobalnog multifunkcionalnog zaštitnog pojasa oko jezera radi smanjenja difuznog zagađenja putem vode

Aktivnosti: Neophodno je uspostaviti zeleni zaštitni pojas sastavljen od autohtonih drvenastih, žbunastih i travnatnih vrsta biljaka duž cele obale jezera (optimalne širine oko 20 m), u kome ne bi bilo primene đubriva i hemijskih sredstava, i u kome bi se formirala staza koja bi, osim u turističke svrhe (za kretanje pešaka, biciklista i drugih aktivnosti), služila i za prolaz čuvarske službe i interventnih vozila.

1.5.2. Formiranje zaštitnih pojaseva visokog zelenila oko jezera radi smanjenja difuznog zagađenja eolskom erozijom

Aktivnosti: Neophodno je uspostaviti mrežu pojaseva (širine oko 10 m) višespratnog zelenila, sa primenom odgovarajućih autohtonih i alohtonih vrsta u široj okolini jezera. Preduslov je izdvajanje javnih površina za formiranje mreže vetrozaštitnih pojaseva planskim dokumentima. Ovi pojasevi bi doprineli zaštiti poljoprivrednog zemljišta, poboljšavali bi životne uslove za lovnu divljač, a delom bi postali zeleni koridori za turističke i rekreativne staze.

 

Projekat “Implementacija Arhuske konvencije u oblasti upravljanja otpadom” Udruženja TERRA’S podržan od strane Ministarstva zaštite životne sredine.

Autor teksta: 
Fotograf: 

Više o ovoj temi...

Snježana Mitrović, danas je ispred Arhus centra Subotica, prezentovala rezultate dvomesečnog projekta koji je rađen u saradnji sa Ministarstvom   zažtite životne sredina, odnosno implementacije arhuske konvencije zaštite životne sredine u okviru upravljanja otpadom.

Post date: Čet, 30.11.2017 - 20:45

Izuzetno interesovanje je izazvala radionica koju je 28.11.2017. organizovalo Udruženje TERRA’S na temu upoznavanja sa izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom iz decembra 2016. godine u kojem je najviše promena u vezi izveštavanja o otpadu i bazi podataka. Takođe, je značajan Član 75. za proizvođača, vlasnika i/ili drugog držaoca otpada, izuzev domaćinstva, koji je dužan da vodi i čuva dnevnu evidenciju o otpadu i dostavlja redovni godišnji izveštaj Agenciji za zaštitu životne sredine, kao i za pravna lica, odnosno preduzetnike koji učestvuju u prometu otpada, te su dužni da dostavljaju podatke o vrsti i količini otpada, uključujući i sekundarne sirovine koje su stavljene u promet, na propisan način.

O svemu ovome su govorili...

detaljnije
Post date: Uto, 28.11.2017 - 23:45

Udruženje TERRA’S organizovalo je  okrugli sto u ponedeljak, 27. novembra 2017. godine, sa ciljem da se odgovori na niz pitanja u vezi za izazovima sa kojima ćemo se suočavati svi u sistemu upravljanja otpadom imajući u vidu preuzete obaveze Srbije u procesu pridruživanja Evropskoj uniji, posebno uloge lokalnih samouprava.

Tema je bila i izgradnja Regionalne deponije Subotica, koja je pri kraju i uskoro bi trebo da se izvrši tehnički prijem.

A zanimljiv deo je bila i diskusija o "edukaciji" stanovništa vezano za selektiranje otpada - recikliranje, koje je sada aktuelno u EU, jer regionalne deponije su kod njih sada već stvar pošlosti.

Zvučni zapis diskusije u prilogu.

 

Uvodničari:

  • „Regionalni sistem upravljanja...
detaljnije
Post date: Uto, 28.11.2017 - 23:30

Kroz Javne radove i projekat “Implementacija Arhuske konvencije u oblasti upravljanja otpadom”, predviđeno je anketno istraživanje koje je u toku. Obuhvatiće se 20-30 domaćinstava, turističkih i drugih preduzeća na Paliću, kao i u MZ „Šupljak“ gde su poljoprivrednici čija su imanja uz vodu jezera. Rezultati istraživanja će biti smernica kako da se bolje osmisli upravljanje otpadom i efikasnije reši problem divljih deponija. Na osnovu dosadašnjih ispitanika, može se konstatovati da većina poljoprivrednika ambalažu od pesticida ili hemijskih zaštitnih sredstava baca u kontejnere, ali ima i onih koji ih spaljuju. Svesni su da je to ekološki problem, ali i spremni da učestvuju u sigurnom odlaganju opasnog otpada u skladu sa odlukom lokalne samouprave.

... detaljnije
Post date: Čet, 23.11.2017 - 13:43

Regionalni Arhus centar Subotica je već nekoliko godina nezaobilazna tačka programa studijskog putovanja studeneta Fakulteta tehničkih nauka novosadskog Univerziteta. Danas, 13. novembra 2017. godine, nakon obilaska gradskog prečistača otpadnih voda, buduće inženjere zaštite životne sredine, pozdravila je, Snježana Mitrović, rukovodilac Arhus centra i Udruženja TERRA’S koja je, između ostalog, rekla da je sada već tradicionalna poseta dokaz značaja postojanja ovakvih organizacija koje mladima pružaju informaciju i neformalan oblik obrazovanja.

Da bi spoznali važnost primene Zakona o Arhuskoj konvenciji u praksi, prikazan im je film u kojem je poseban akcenat dat na oblast upravljanja otpadom: kako se rešavaju problemi građana, ali i o...

detaljnije
Post date: Uto, 14.11.2017 - 17:07