Alokator - način da uštedite novac

Sub, 14.12.2013 - 15:35 -- nikola.tumbas

Kako uštediti na računu za grejanje Toplane kada imate alokator ?

Ovih dana stižu računi za grejanje od Toplane, sada posle dva meseca, korisnici alokatora mogu da uporede račune (zbirni broj utroška preko brojača na alokatorima) i vide da li su "naučili" kako štedeti energiju - novac.

Razgovor sa direktorom Subotičke toplane Perom Rikićem o alokatoru desio se 05.11. 2013. i evo ga u nastavku...

Od nedavno mnogi korisnici usluga subotičke toplane dobili su male identifikatore potrošnje toplotne energije koji su im montirani na grejna tela. Pored toga zamenjen je regulator toplote i stavljen je termostatski ventil.

Sve ovo je urađeno da bi korisnik najzad mogao da delimično kontroliše, uštedi, na računu za grejanje, bar kroz ovaj varijabilni deo cene usluge toplane koji zavisi od utroška energije.

Kako radi “stvar”

Alokator, beli kvadar sa displejom postavljen je na ⅓ visine  od gornjeg dela radijatora - (što je potrebna visina da bi ispravno pokazivao - računao potrošnju). Alokator sa zadnje strane (u dodiru sa rebrom na koje je pričvršćen ) poseduje kontaktni termometar koji uvek registruje temperaturu “rebra” a sa prednje strane (t1) meri temperaturu u prostoru (t2). Praktično mere se dve temperature: t1 i t2.

U samoj formuli za izračunavanje potrošnje, pored koeficienta koji označava tip i vrstu radijatora (nađe se u tabelama proizvođača radijatora - ima ih u listingu preko 500 vrsta prilikom montaže alokatora), ovaj podatak je najbitniji  (odnosno razlika ove dve vrednosti t1 i t2).

Jer ova razlika (t1-t2) se množi sa ostalim koeficientima i ako ova razlika teži “nuli” odnosno manjoj vrednosti i sam umnožak će biti manji…

 - Pitanje za primer

Alokator je na radijatoru u kuhinji, tamo se priprema hrana, kuva, peče odnosno postoji dodatno grejanje. Zbog toga se radijator možda i isključi. Šta se dešava ?

Posle desetak minuta radijator će se postepeno ohladiti na temperaturu prostora (impuls ide na svaka 3 stepena ) i recimo ako je u sobi 20 a on na radijatoru izmeri 22 tada on to registruje kao da nema grejanja.

Sa praćenjem utroška preko alokatora se pravilnije utvrđuje utrošak energije po stanu u odnosu na celokupnu energiju prenetu zgradi koja je izmerena u podstanici zgrade. Zbirne vrednosti alokatora po stanovima moraju dati vrednost koju daje nezavisni kalorimetar u podstanici.

Zbirno potrošeno po stanovima, mereno alokatorima, mora biti jednako onome što je kalorimetar podstanice zgrade izmerio da je predato sistemu zgrade.

Na ovaj način oni koji isključuju radijatore u prostorijama koje ne koriste praktično štede i imaće  manji račun. Napomena važna. Te prostorije se onda moraju držati zatvorene - izolovane zatvorenim vratima!

Fiksni i varijabilni deo cene usluge grejanja je poseban deo, to nije vezano za ovo. On se dobija na osnovu opravdanih troškova. U strukturi cene postoje energenti, pogonska električna energija, hemijska obrada vode, tekuće-investiciono održavanje...

- Kako ide očitavanje potrošnje?

Svakog prvog u mesecu čovek dođe sa uređajem i preko radio modula očita vrednosti svih alokatora u zgradi. A podstanica ima internet vezu i praktično sa računara u centrali može da očita vrednosti.

- Gde čovek, stanar, može da napravi grešku pri ovakvom merenju potrošnje ?

Pošto su radijatori obično ispod prozora treba izbegavati naglo luftiranje! Pre provetravanja bi se trebao isključiti radijator jedno desetak minuta ranije da se on ohladi na temperaturu prostorije. Jer hladan vazduh koji se prirodno spušta od prozora hladi okolni prostor radijatora, skida brzo temperaturu vazduha oko radijatora (t2) - može da je skine i na deset stepeni naglo i tada se ona razlika (t1-t2) povećavanja i alokator počinje da više broji i povećava račun za potrošnju. Iz tog raloga i prozori koji se vertikalno ostave na “kipovanju” nisu dobro rešenje za provetravanje.

- Drugo, ljudi obično koriste radijatore za sušenje rublja i to može da im napravi veliki problem takođe. Znači alokator ne sme da bude prekriven! Zašto ?

Ako je prekriven, alokator ne može da meri temperaturu vazduha. Tada će t1 i t2 biti isti i onda će uređaj to registrovati kao grešku i u alokatoru je ugrađen zaštita (program) koji reaguje na taj način što tada prebacuje vrednost na maksimalnu vrednost koju je registrovao u prethodnom periodu.

Prevedeno to bi bilo - Pokušao si da me prevariš pa ću ja sada da te kaznim na ovaj način.

Znači ne preko njega sušiti peškire, stavite pored da se ne prekrije. U principu nije dobro uopšte stavljati jer to otežava prirodno potrebnu cirkulaciju vazduha oko radijatora.

Takođe i deblje zavese mogu da stvore sličan problem!

- I na kraju još jedan detalj...

- Ako se recimo dodatno zagreva prostor radom šporeta, pegle, to ne utiče na pokazivanje ako je dobro podešen termostatski ventil na radijatoru.

Na primer temperatura je u prostoriji 20 stepeni i onda se uključi šporet i temperatura poraste na 23. Na ovaj način ti smanjuješ razliku t2-t1 pa će on manje brojati, ali pri tome je potrebno je da se termostatski ventil podesi! Recimo podešen je na trojku a tome odgovara 21 stepen i onda ako zbog dodatnog grejanja temeratura ode par stepeni gore, ventil će isključiti grejanje i nema brojanja. Ako je on ostavljen na većem podeoku onda će grejanje i dalje ići…

Ugavnom ovde se radi o pokušaju da se uštedi i novac i energija!

Ličnosti: 
Custom Search