Maravić - Konstitutivna skupština grada 2. juna

Čet, 19.05.2016 - 00:22 -- nikola.tumbas
Kolekcija članaka: 

U ovom političkom trenutku kada se javno ništa ne dešava, kada se pokušavaju postići dogovori koji nisu planirani, jedino se predsednik Skupština grada može javno oglasiti i reći kako stoje stvari koje se po zakon moraju sprovesti da bi ova gradska samouprava mogla da proradi. Do tada imamo postojeće gradsko veće sa svojim članovima kao i gradonačelnika koji rade svoj posao, još malo...

Ilija Maravić kaže sledeće o trenutnoj situaciji:

- Ja sam postupio u skladu sa zakonom. Moja obaveza, kao predsednika skupštine, je da petanest dana od izbora i proglašenja rezultata, sazovem, odnosno odredim datum kada će se održati konstitutivna skupština na kojoj bi se izvršila verifikacija mandata, izbor predsednika i sekretara skupštine.

Sa tim činom bi se završila prva faza konstituisanja skupštine grada. Zakonski rok konstituisanja skupštine je šeszdeset dana. Da li ćemo na toj skupštini dobiti i gradonačelnika, zamenika, članove gradskog veće zavisi od koalicionih pregovora i usaglašenih predloga koji bi išli na skupštinu.

Inače u ovom "vakumu" održano je jedno gradsko veće i mislim da će biti još jedno jer ima u njima ozbiljnih tačaka kao na primer usvajanje odluke o završnom računu za 2015. godinu. E sada da li će to da kasni, verovatno hoće, i to će novi saziv raditi verovatno u junu mesecu...

Ličnosti: 
Custom Search