Margareta Bašaragin: O Ženskim studijama

Uto, 27.09.2022 - 18:51 -- darko.kovacevic

Povodom novog raspisa za upis na Ženske studije u Subotici (vidi: https://www.subotica.info/2022/09/27/poziv-na-upis-na-zenske-studije-u-s...) sagovornica je Margareta Bašaragin.

Dr Margareta Bašaragin, doktorirala na Centru za rodne studije ACIMSI, UNS (2017). Poverenica je ogranka novosadskog Udruženja „Ženske studije i istraživanja” u Subotici od 2020. Dobitnica nagrade Anđelka Milić 2022 SeFema.

Šta predstavlja Udruženje "Ženske studije i istraživanja"?

Udruženje „Ženske studije i istraživanja” Novi Sad (ŽSI) (http://www.zenskestudije.org.) (od 1997. godine do danas) predstavlja interdisciplinarni visokoškolski obrazovni program, alternativni akademskom programu u Srbiji, koji objedinjuje nastavu, istraživanje, izdavaštvo i dokumentaciju o ženama u jedinstveni program za žene (i muškarce), sa ciljem poboljšanja položaja žena iz različitih nacionalnih zajednica (pre svega u Vojvodini), sa posebnim akcentom na grupe sa manje društvene moći.

Čime se bave "Ženske studije i istraživanja"?

U Udruženju „Ženske studije i istraživanja” danas postoje četiri osnovna programa: Naučnoistraživački, Obrazovni, Izdavački i Dokumentacioni program. Ono što ovaj program razlikuje od ostalih ženskih studija u zemlji jeste intenzivan istraživački rad na dugoročnim projektima, po kojima je Udruženje prepoznato kao specifično u širem doprinosu društvu: Životne priče žena iz nacionalnih zajednica u Vojvodini, Rod i jezik, Feministička teologija i Romologija. Projekat Znamenite žene Novog Sada postao je inspiracija mnogim udruženjima i aktivistima, koji su organizovali posebne aktivnosti u raznim gradovima Pokrajine (jedan od gradova je i grad Subotica).

Istraživački rezultati su sakupljani i predstavljani javnosti u obliku knjiga – ukupno 34 knjige za vremenski period od 25 godina studioznog rada (1997−2022).

Da li su Ženske studije feminizam?

Ženske studije su visokoškolski alternativni obrazovni program. Postoji više načina da definišemo šta one jesu: „studije o ženama za žene“ (Papić, Žarana (1989). Sociologija i feminizam. Beograd: Istraživačko-izdavački centar SSO Srbije), kritika i dekonstrukcija postojećeg znanja, uključivanje ženskog iskustva, ženskog znanja, ženske istorije i ženske perspektive u sve segmente društvenog života. Ženske studije imaju i teorijsko-aktivističku dimenziju jer je jedan od osnovnih ciljeva formiranje kritičke perspektive i ostvarivanje pozitivne društvene promene. Pošto postavljaju žene u fokus istraživanja i naučavanja, sada žene postaju subjekti znanja – i to u mreži saradnje među predavčicama i polaznicama.

Ženske studije u Subotici:

Tokom 2020. godine ŽSI proširuje organizacionu strukturu, uvođenjem podružnica u pojedinim gradovima Vojvodine. Prva podružnica Udruženja osniva se u Subotici − gde sam ja koordinatorka podružnice u kojoj ostvarujemo različit inventar aktivnosti. U Subotici sam realizovala tri istraživačka projekta − javnosti predstavljena štampanim publikacijama čije su teme vezane za lokalnu problematiku grada Subotice. Teorijski okviri istraživanja i projekata vezani su za svetske tokove ženskih i rodnih studija, na kojima sam uspešno doktorirala 2016. godine:

  • „Znamenite Jevrejke Subotice” (2020), Finansijska podrška: Grad Subotica, Republika Srbija.
  • „Znamenite Jevrejke Subotice – životna priča Sonje Licht” (2021), Finansijska podrška: Savez jevrejskih opština Srbije, Beograd, Republika Srbija.
  • „Antifašistkinje Subotice: skojevke, partizanke, afežeovke” (2021), Finansijska podrška: Rekonstrukcija Ženski fond, Beograd.
     

O edukativnom programu Ženskih studija u Subotici:

U 2022. godini u Subotici pokrećemo i edukativni program Ženskih studija (ŽS) kojim se naslanja na aktivnosti „Centra za ženske studije Subotica“ u prethodnom periodu (1997-2003): „Ženske studije posle 25 godina” Subotica, 21. maj – 9. juli 2022. godine (Savremena galerija Subotica, Park Rajhla Ferenca 5 i onlajn, 10.30 − 13.00 sati), uz finansijsku podršku Rekonstrukcije ženski fond, Beograd.

Ciklus predavanja imao je četiri tematske oblasti: Rodna ravnopravnost, Žene u umetnosti, Žene u nauci, Mirovno delovanje žena, a u okviru njih su pojedinačna predavanja različitih naučnica, uživo i onlajn.

Predavačice su bile iz Subotice, Novog Sada i Beograda: dr Margareta Bašaragin, dr Mirjana Dokmanović, dr Jasminka Dulić, prof. emerita Katalin Kaič, prof. dr Maja Korać, dr Sanja Kojić Mladenov, ma Nela Tonković, ma Jasna Jovićević, dr Dragana Pejović, dr Sara Savić, prof. emerita Svenka Savić, Staša Zajović.

Program je pohađalo 22 polaznice iz Subotice, Novog Sada, Beograda, Budimpešte (Mađarska), Sarajeva (BiH), Varaždina (Hrvatska), a uspešno ga završilo 13 (steklo sertifikat).

Mogu li muškarci da upišu Ženske studije?

Ženske studije su namenjene svima i muškarcima i ženama, bez obzira na uzrast, jezik kojim govore, veru, nacionalnu pripadnost... Važno je da žele da nauče nešto novo - jedan drugačiji uvid u našu stvarnost. To se odnosi na nekoliko stvari: afirmaciju (znamenitih) žena i njihovog doprinosa kulturnom, naučnom, umetničkom, političkom životu; propitivanje odnosa moći u našem društvu i o neravnopravnom položaju društvenih grupa sa manje društvene moći, kakve su žene, naročito iz manjinskih zajednica u Vojvodini, potom Romkinje, žene sa invaliditetom. Isto tako nude jedan kritički pristup onome što je za većinu nas podrazumevajuće i očekivano ponašanje, a u stvari odiše stereotipima i diskriminacijom.

U toku je upis druge generacije Ženskih studija:

U toku je upis druge generacije polaznica i polaznika na alternativni visokoškolski obrazovni program "Ženske studije u Subotici". Nastava obuhvata sticanje teorijskog i metodološkog znanja iz ženskih i rodnih studija, povezano sa lokalnim aktivnostima i istraživanjima, a fokus je na doprinosima žena kulturnom, umetničkom, naučnom, političkom i društvenom životu grada Subotice. Izvode je 14 predavačica iz Subotice i Novog Sada.

Pohađanje je besplatno.

Po završetku polaznice i polaznici stiču sertifikat, nakon prisustva predavanjima (ne manje od polovine ukupnog broja) i napisanog seminarskog (diplomskog) rada. Počinje 15. oktobra i traje do 17. decembra, svake subote 10.30-13.00h u prostoru Savremene galerije Subotice (Park Rajhla Ferenca 5) i onlajn putem zuma.

Program obuhvata 4 tematske oblasti:

  • Žene u umetnosti,
  • Znamenite žene,
  • Mirovno delovanje žena i
  • Rodna ravnopravnost: jezik, obrazovanje, nauka.

::

Custom Search